Gebas

Gebas (Geb, Gib) (graik. Kepheus) egiptiečių mitologijoje – žemės dievas arba fizinio pasaulio archetipinis pagrindas. Chtoniška dievybė, viena iš Heliopolio eneados monada.
[Daugiau...]

Hapis

Hapis (Hapi, Hap) (graik. Apis, Apidos) egiptiečių mitologijoje – iš dangiškojo vandenyno ištekančio Nilo dievas.
[Daugiau...]

Hator

Hator (Hathor, Het, Her, Het Heru) egiptiečių mitologijoje – dangaus deivė. „Horo buveinė“, didžioji dievų motina, Sikamoros medžio valdovė.
[Daugiau...]

Hermanubis

Klasikinėje mitologijoje Hermanubis – dievas apjungiantis graikų dievą Hermį ir egiptiečių dievą Anubį. Buvo populiarus romėnų valdymo periodu. Vaizduojamas žmogaus kūnu ir šakalo galva, atstovavo egiptiečių dvasininkiją. Buvo Neftidės ir Ozyrio sūnus.

Horas

Horas (Heru, Hara, Har, Hor, Hur) (graik. Horos) egiptiečių mitologijoje – Saulės dievas sakalo galva. Turi apie 20 skirtingų išraiškų. Vanago ar Sakalo pavidalo dievų pirminis vardas. Reiškia „aukštis, dangus“.
[Daugiau...]

Huhas

Egiptiečių mitologijoje Huhas arba Hauhetė – amžinybės sudievinimas, aprašytas Ogdoad. Vardas reiškia nesibaigiamumą. [Daugiau...]

Imhotepas

Imhotepas („Ateinantis su šviesa“, ang. – Imhotep, egip. – ii – m-ḥtp) – egiptiečių architektas. Gydytojas, raštininkas, žynys, astrologas, poetas, viziris, šventikas ir vyriausiasis patarėjas, gyvenęs 2635–2595 m. pr. m. e. (kai kuriais šaltiniais 2667–2648), po savo mirties tapęs Egipto medicinos dievu. Žymiausias jo kūrinys – pirmoji laiptuota piramidė pasaulyje (Džoserio piramidė).

Izidė

Izidė (Isi, Aset, Oset, Iset) (gr. Isis, Isidos, lot. Isis, Isidis) egiptiečių mitologijoje – viena populiariausių dievybių. Derlingumo, vandens ir vėjo, motinystės deivė.
[Daugiau...]

Kadeš

Egiptiečių mitologijoje Kadeš – vaisingumo, sekso deivė. Semitų kilmės deivė, kilusi iš Sirijos, Naujosios karalystės laikotarpiu buvo įtraukta į Egipto dievų panteoną.
[Daugiau...]

Kebeksenufas

Egiptiečių mitologijoje Kebeksenufas – vienas iš keturių Horo sūnų. Vaizduojamas žmogumi su sakalo galva. Siejamas su magija ir mirtimi nuo nuodų. Su globėja skorpionų deive Serket saugojo kepenis. Jo simbolis mumija.Puslapis 3 iš 71234567