Aušlavis

Aušlavis (Aušaitis, Aušautas, Aušveitis, Aušveikas) lietuvių ir prūsų mitologijoje – gydymo dievas, ligonių dievaitis, mitinis gydytojas, įgaunantis žalčio pavidalą.

Austėja

Austėja lietuvių mitologijoje – bičių deivė, šeimos gausintoja, ištekančių ir nėščių moterų globėja.
[Daugiau...]

Aukštėjas Visagalis

Aukštėjas Visagalis lietuvių mitologijoje pagal Joną Laciskį – žemaičių aukščiausias dievas.

Atlaibas

Atlaibas lietuvių mitologijoje – dievybė, kurią mini Jonas Lasickis.
Apie Atlaibą beveik nieko nežinoma, nei funkcijų, nei aiškios etimologijos.

Apidomė

Apidomė (mutati domicilii deum) lietuvių mitologijoje – lietuvių, žemaičių gyvenamosios vietos keitimo dievas ar deivė.

Andajus

Andajus (Andaja) lietuvių mitologijoje – pagal kai kuriuos šaltinius svarbiausias lietuvių dievas, tapatinamas su Nunadieviu. Pagal kitą versiją – likimo ir baimės dievybė, dar vadinama angies dievu, vaizduojama tiesiog baidykle.

Algis

Algis lietuvių mitologijoje pagal J. Laciskį – aukščiausiųjų dievų pasiuntinys (angelus est summorum deorum), susijęs su dievų valios perdavimu žmonėms.

Ūsinis

Ūsinis – dievybė senovės latvių mitologijoje, siejama su pavasariu ir šviesa. Pirmasis dievą paminėjo Stribingas 1606 m. pranešime kolegijai, kad latviai turintis arklių dievą. Senasis Stenderis Ūsinį įvardija kaip bičių dievą, nors tuo labai abejojama.

Ceruoklis

Ceruoklis – senovės latvių mitologijoje – derlingumo dievas. XVI a. šaltiniuose (Visitatio Livonicarum ecclesiarum, Ertmano Tolgsdorfo, Janio Stribinio darbuose) minimas kaip laukų ir vaisių dievas, o XVIII a. Stanislovas Rostovskis mini kaip vaišingumo dievą.
[Daugiau...]

Laumė

Laumės yra vienos seniausių veikėjų lietuvių tautosakoje. Jos yra tarpininkės tarp žemės ir dangaus sferos. M. Gimbutienė nuomone, laumės esančios žemiškesnės už kitas deives. Jos sukiojasi žmonių aplinkoje, dirba žmogiškus darbus. Latviai jas vadina „žemės moterimis“. Laumės turi žemiško charakterio bruožų, yra panašios į moteris, būna gražios, patrauklios, impulsyvios, iracionalios. Tačiau laumės-raganos jau pasižymi kitokiais charakterio bruožais: jos dažniausiai būna baisios išvaizdos ir yra linkusios į kanibalizmą.
[Daugiau...]Puslapis 16 iš 17« Pirmas...891011121314151617