Steropė

Graikų mitologijoje Steropės vardu – septyni personažai.
[Daugiau...]

Sairinksė

Sairinksė – graikų mitologijoje minima nimfa, kurią pamilo dievas Panas. Išdidi buvo Sairinksė ir atstumdavo visų meilę. Sairinksė labai mėgdavo medžioti.
[Daugiau...]

Rodė

Graikų mitologijoje Rodė – vyriausia okeanidė, Tetijos ir Okeano dukra. Vėliau manyta, kad ji yra Poseidono ir Halijos ar Poseidono ir Amfitritės dukra. Ji buvo Helijo žmona.
[Daugiau...]

Psamatė

Graikų mitologijoje Psamatės vardu – du personažai.
[Daugiau...]

Pluto

Graikų mitologijoje Pluto – nimfa Dzeuso mylimoji, Tantalo motina. Ji buvo viena iš 3 tūkstančių okeanidžių, Okeano ir Tetijos duktė. Pluto dar minima, kaip Tmolo, vieno iš urėjų, kalnų personifikacijų, žmona.
[Daugiau...]

Plejonė

Graikų mitologijoje Plejonė – Kilenės kalno Arkadijoje okeanidė. Ji buvo Okeano ir Tetijos dukra, titano Atlanto žmona ir septynių dukrų, vadinamų plejadėmis, motina. Deivė, kuri prižiūrėjo galvijų bandas. Jos anūkas Hermis buvo gyvulininkystės dievas.

Plejadės

Graikų mitologijoje Plejadės (gr. Πληιόνης) – Artemidės palydovės, septynios titano Atlanto dukterys su okeanide Plejone. Kartu su kitomis seserimis jos dar vadinamos atlantidėmis, dodonidėmis arba nisijadėmis, kūdikio Bakcho/Dioniso auklėmis ir mokytojomis.

Pitija

Pitija (Pitys) graikų mitologijoje – nimfa oreadė, kurią persekiojo Panas. Ją dievai pavertė pušimi, kad ši pabėgtų nuo gerbėjo. Gali būti upės dievų Ladono ar Alfėjo duktė.

Periboja

Graikų mitologijoje šeši asmenys turėjo Peribojos (Periboėjos) vardą:
[Daugiau...]

Penelopė

Penelopė arba Penelopėja graikų mitologijoje – driadė, Driopso duktė. Ji gyveno Kilenės kalne Arkadijoje. Pagal vieną iš versijų ji nuo Hermio pagimdžiusi Paną (arba Nomijo kito Pano vardo).
[Daugiau...]Puslapis 4 iš 1212345678910...Paskutinis »