Ksutas

Ksutas (Ξοῦθος) graikų mitologijoje – Heleno ir Orseisės sūnus. Jo sūnūs tapo achajų ir joniečių tautų pradininkais. Jis su Kreusa turėjo du sūnus, Joną ir Achają, bei dukrą Diomedę.

Ksantas

Graikų mitologijoje ir istorijoje Ksantas („geltonas“) yra kelių žmonių ir padarų vardas:
[Daugiau...]

Krotopas

Graikų mitologijoje Krotopas – Argo karalius, Psamatės tėvas. Krotopas nužudė Psamatę. Keršydamas už savo mylimosios mirtį dievas Apolonas pasiuntė Argui kūdikius žudantį marą.

Klitemnestra

Klitemnestra (gr. Κλυταιμνήστρα) – graikų mitologijos veikėja, graikų achajų armijos vado Trojos kare, Mikėnų ir Argo karaliaus Agamemnono žmona, Ifigenijos, Kasandros ir Oresto motina, Tindarėjo ir Ledos dukra.
[Daugiau...]

Kleopatra

Kleopatra (lot. Cleopatra) – daugybės Egipto karalienių ir regenčių iš Ptolemėjų dinastijos vardas bei dažnas vardas graikų mitologijoje.

Troso (Trojo) ir Kalirhojės (Skamandero duktė) duktė;
Ido ir Marpesos duktė, Meleagro žmona. Altajos prakeiktas Meleagras atsisakė ginti Kalidoną nuo kuretų. Tačiau Kleopatra įklabėjo sūnų dalyvauti mūšyje, kur jis žuvo. Jam mirus iš širdgėlos pasikorė kartu su Altaja;
Borėjo ir Oreitijos duktė, Finėjo žmona;
Viena iš dviejų tarnaičių, kurias pasiuntė Lokridės žmonės į Atėnos šventyklą Trojoje, kad panaikintų marą. Kita tarnaitė buvo Periboja;
Viena iš Danaidžių, Agenoro žmona;
Kita danaidė. Polikso motina, Hermo žmona.

Kiknas

Kikno vardu graikų mitologijoje buvo keturi veikėjai. Jų dauguma buvo paversti gulbinais.

Kiknas, Arėjo ir Pirenės sūnus arba Arėjo ir Pelopėjos sūnus Banditas, kuris išgarsėjo šventoje Apolono giraitėje perėmęs aukas skirtas Delfų orakului. Herakliui grįžtant iš žygio prieš lapitus, Kiknas jį iškvietė dvikovon. Kiknas greitai buvo nugalėtas, nepaisant savo tėvo Arėjo pagalbos, vėliau buvo paverstas gulbinu. Arėjui įsitraukus į kovą, Dzeusas juos išskyrė sviedęs žaibą. Su Herakliui taip pat kovojo ir kiti Arėjo vaikai Diomedas iš Trakijos ir amazonė Hipolitė.
[Daugiau...]

Kefalas

Kefalas (gr. Κεφαλοζ) – graikų mitologijoje Deukaliono įpėdinis (kitas variantas: Hermio sūnus), valdovo Erechtėjo dukters Prokridės vyras. Prokridę sugundė Pteleontas auksiniu vainiku. Prokridė bėgo nuo vyro pykčio pas valdovą Minoją, vėliau susitaikė su Kefalu ir grįžo, tačiau vyras netyčia nukovė ją ta pačia ietimi, kurią iš meilės Prokridei buvo padovanojęs Minojas. Kefalas areopago sprendimu buvo ištremtas. Vėliau deivė Eos įsimylėjo Kefalą ir jį pagrobė. Mitas apie Kefalą buvo populiarus Renesanso epochos Europos dramaturgijoje. XVII–XVIII a. dramaturgijoje buvo plėtojamos abi mito siužetinės linijos: Prokridės nužudymas ir Eos meilė Kefalui. Tragiškas Prokridės likimas pavaizduotas daugybėje meno kūrinių.

Kasiopėja

Graikų mitologijoje Kasiopėja – Etiopijos karalienė, Kefėjo žmona, Andromedos motina. Ji gyrėsi, esanti gražesnė už nereides, vandens nimfas. Tai sužinojęs Poseidonas keršydamas pasiuntė potvynį ir vandens pabaisą naikinti žemių. Tai matydamas Cefėjas nuvyko pasitarti su Dzeuso-Amono orakulu. Jam išpranašauta, kad jis turi paaukoti savo ir Kasiopėjos dukterį jūrų pabaisai, tada negandos baigsis. Karalius Cefėjas labai gailėjosi savo dukters, bet žmonės reikalavo, kad pranašystės žodžiai būtų įvykdyti ir Etiopija būtų išgelbėta nuo sunaikinimo. Tačiau pasirodė Persėjas ir jos grožio pakerėtas išgelbėjo Andromedą. Vėliau Kasiopėja buvo paversta žvaigždynu.

Kasandra

Kasandra („žinanti kaip įpainioti vyrus“) (taip pat žinoma kaip Aleksandra) graikų mitologijoje – Priamo, Trojos karaliaus, ir jo karalienės Hekubos dukra.
[Daugiau...]

Karmė

Graikų mitologijoje Karmė – Kretos nimfa, Fenikso (Amintoro sūnaus, minimo Iliadoje) arba Eubulėjo ir Kasiopėjos dukra, su Dzeusu susilaukusi dukters – Kretos deivės Britomartės (angl. Britomartis).Puslapis 10 iš 44« Pirmas...6789101112131415...Paskutinis »