Sinopė

Graikų mitologijoje Sinopė – viena iš upės dievo Asopo dukterų ir Sinopės miesto šalia Juodosios jūros eponimas. Jos vardu taip pat pavadintas vienas iš Jupiterio palydovų Sinopė.
[Daugiau...]

Semelė

Graikų mitologijoje Semelė – mirtingoji moteris, Kadmo ir Harmonijos duktė. Semelė buvo Dioniso motina, o tėvas Dzeusas.
[Daugiau...]

Sarpedonas

Graikų mitologijoje Sarpedono vardu buvo vadinami du personažai:
Dzeuso ir Europos sūnus. Jį užaugino karalius Asterionas. Vėliau Minas, užėmęs sostą, juos su Radamantu išvijo iš Kretos. Tada jis pasitraukė į Lykiją.
Dzeuso ir Laodamijos sūnus, Lykijos karalius. Jis kovojo trojėnų pusėje Trojos kare ir buvo užmuštas Patroklo. Dzeusas įsakė Apolonui pargabenti jo kūną atgal į Lykiją.

Salmonėjus

Gaikų mitologijoje Salmonėjus (gr. Σαλμωνεύς) – Eolo ir Enaretės sūnus, Atamanto, Sizifo brolis ir Tiro tėvas. Salmonėjus tapo Elio karaliumi ir įkūrė miestą Salmonėją. Jis nusidėjo, nes jį užvaldė puikybė ir jis ėmė versti savo pavaldinius garbinti jį kaip Dzeusą, galiausiai jis buvo nutrenktas Jupiterio pasiųsto žaibo. Salmonėjus buvo įkalintas Tartare.

Resas

Graikų mitologijoje Reso vardu buvo keli personažai:

Potamas, Traudo upės dievas ir upė, Okeano ir Tetijos sūnus. Jo upė tekėjo nuo Idos kalno ir greičiausiai įtekėjo į Skamandrą.
[Daugiau...]

Radamantas

Graikų mitologijoje Radamantas – Dzeuso ir Europos sūnus. Radamantas buvo Mino ir Sarpedono brolis. Jį užaugino Kretos karalius Asterionas.
[Daugiau...]

Protėjas

Graikų mitologijoje Protėjo vardu vadinami du personažai.
Jūrų dievas Protėjas.
Karalius Protėjas.
[Daugiau...]

Protesilajas

Graikų mitologijoje Protesilausas arba Protiselajas – Ifiklo sūnus, filakiečių vadas. Orakulas išpranašavo, kad pirmas graikas išlipęs iš laivo, Trojos kare pirmas ir mirs. Jo žmona nusižudė sužinojusi apie vyro mirtį. Pagal kitą versiją, Protesilausą užmušė Hektoras, o jo žmona nusižudė iš širdgėlos.
Po Protesilauso mirties jo brolis Podarkas išėjo kariauti į jo vietą.

Prokrustas

Prokrustas (sen. gr. Προκρούστης) arba Damastas, Polipemonas – graikų mitologijos personažas. Milžinas plėšikas, prisiviliodavęs keliautojų ir jėga juos guldydavęs į lovą. Tiems, kurie už lovą būdavo ilgesni, nukirsdavo kojas, o tiems, kurie trumpesni – jas ištempdavo (iš to Prokrusto vardas – tempėjas). Prokrustą nužudė Tesėjas.

Iš mito kilęs posakis „Prokrusto lova“, kuris reiškia dirbtinį matą, rėmus, į kuriuos per prievartą stengiamasi ką nors įsprausti.

Priamas

Priamas (gr. Πρίαμος) – Laomedonto sūnus, Trojos karalius Trojos karo metu. Priamas turėjo daug žmonų (pirmoji buvo Arisbė); svarbiausioji žmona buvo Hekuba, su kuria jis susilaukė dvidešimties vaikų. Kita žmona Laotoja, buvo Likaono mama. Taip pat su verge jis įsisūnijo Kebrioną.
[Daugiau...]



Puslapis 3 iš 4412345678910...Paskutinis »