Politas

Politas (gr. Πολίτης) graikų mitologijoje – minimi du veikėjai šiuo vardu:

Priamo ir Hebubos sūnus, garsėjęs nepaprastu greitumu. Jį nudūrė Neoptolemas tėvo akivaizdoje siaubdamas Troją.

Odisėjo bendražygis. Odisėjas jį vadina brangiausiu draugu, nors jis minimas tik du kartus. Pirmą kartą kaip Eurilocho žvalgybinės grupės narys Kirkės saloje. Jis pirmasis įžengė į Kirkės rūmus ir buvo paverstas kiaule. Vėliau, po metų, jis įtikino Odisėją palikti Kirkę. Jis mirė arba nuo Scilės arba nuo Dzeuso žaibo, kuriuo jis baudė Odisėjo įgulą, valgančią Helijui šventus galvijus.

Poliksena

Graikų mitologijoje Poliksena – Trojos princesė, jauniausia Priamo ir Hekubos duktė. Homeras nemini Poliksenos, tačiau ji minima kitų poetų kūriniuose. Orakulas išpranašavo, kad Troja nebus įveikta, jei Troilijus sulauks 20 metų. Tai sužinojęs Achilas surengė pasalą ir užmušė Troilijų, buvusį kartu su seserimi Poliksena, kurią Achilas įsimylėjo. Po Achilo mirties Poliksena nusižudė ar buvo paaukota. Pasakojama, kad virš Achilo kapo pasirodė jo dvasia ir pareikalavo, kad būtų paaukota Poliksena. Polikseną paaukojo Achilo sūnus Neoptolemas.

Polifemas

Graikų mitologijoje Polifemo vardu vadinami du personažai:
argonautas, Elato ir Hipėjos sūnus;
kiklopas, kurį įveikė Odisėjas.

Polibas

Graikų mitologijoje buvo keturi žmonės vardu Polibas:
Korinto karalius, Meropės ar Periboėjos vyras, užauginęs Edipą
Sikiono karalius, Talajaus tėvas
Tėbų karalius, Menelajas ir Elena (Helenė) apsistojo pas jį po Trojos karo
Penelopės gerbėjas, nužudytas Eumanėjo

Pitėjas

Pitėjas graikų mitologijoje yra Pelopso sūnus, Aetros tėvas. Jis buvo Troizenos karalius. Jis buvo išmintingas žmogus ir suprato Egėjo pranašystės žodžius, kai kiti jos nesuprato.

Piritojus

Piritojus (Peiritojus) graikų mitologijoje – lapitų karalius, Iksiono sūnus ir Tesėjo bendražygis. Lapitai gentis buvo įsikūrusi Šiaurinėje Graikijoje. Pagal kai kuriuos autorius Dzeuso (pagal dauguma autorių Iksiono ir Dios sūnus), Hipodamijos (Buto duktė) vyras. Į vestuves svečiai atėję kentaurai nusigėrė ir mėgino prievartauti nuotaką ir kitus vestuvių dalyvius, dėl to kilo mūšis tarp lapitų ir kentaurų (mėgstama graikų meno tema).

Persėjas

Persėjas (angl. Perseus, gr. Περσεύς) graikų mitologijoje – Akrisijaus, Argo karaliaus, dukters Danajos sūnus.

Akrisijui buvo išpranašauta, kad jį nužudysiąs anūkas (dukters sūnus). Jis liepė pastatyti požeminius rūmus (pagal kitą legendą – geležinį bokštą) ir uždarė mergaitę, savo dukterį Danają. Bet Dzeusas pavirtęs aukso lietumi prasiskverbė į rūmus per stogą. Taip iškėlė vestuves Dzeusas su Argo karaliaus dukterimi. Kai gimė Dzeuso ir Danajos sūnus Persėjas, Akrisijas uždarė dukterį į skrynią ir įmetė į jūrą. Skrynia pasiekė krantą, bangos ją atplukdė į Serifo salą. Ten skrynią pagavo Diktis, jis paėmė ir nunešė į savo brolio Serifo karaliaus Polidekto rūmus. Persėjas išaugo Polidekto rūmuose.
[Daugiau...]

Persas

Graikų mitologijoje Perso vardu yra trys personažai.
Andromedos ir Persėjo sūnus, pagal graikų mitologiją persų protėvis.
Krejaus ir Euribijos sūnus. Vedė Asteriją. Jie susilaukė vieno vaiko – Hekatės. (Titanas)
Hesiodo brolis, kelis kartus minimas „Teogonijoje“.

Pentėjas

Pentėjas (gr. Πενθέας) – Tėbų karalius, Echiono ir Agavės sūnus.

Euripido pjesėj „Bachantė“ Pentėjas atsisakė garbinti Dionisą ir pripažinti jo dieviškumą. Dionisas priviliojo savo pusbrolį į mišką, kur menadės sudraskė jį. Tarp jų buvo ir jo motina Agavė.
[Daugiau...]

Pentesilėja

Graikų mitologijoje Pentesilėja – amazonių karalienė, Arėjo ir Otreros duktė, Hipolitės, Antiopės ir Melanipės sesuo. Viena žymiausių amazonių, žuvusi Trojos kare.

Medžiodama elnią ietimi užmušė seserį Hipolitę. Po šio incidento buvo apimta širdgėlos ir norėjo tik mirti, tačiau mirtį norėjo sutinkti garbingai, mūšio lauke, kaip karė amazonė. Dėl šios priežasties nusprendė dalyvauti Trojos kare ir prisijungti prie miesto gynėjų.
[Daugiau...]Puslapis 4 iš 4412345678910...Paskutinis »