Linkas

Linkas – graikų mitologijoje minimas Skitijos karalius. Eleusino karaliaus sūnus Triptolemas atvyko pas Linką pamokyti įdirbti žemės, nes vykdė deivės Demetros įsakymą. Bet Linkas panoro atimti iš Triptolemo žemdirbystės mokytojo šlovę, nužudydamas Triptolemą. Tačiau Demetra sukliudė Linkui nužudyti Triptolemą ir jį nubaudė paversdama lūšimi.

Likurgas

Likurgas graikų mitologijoje yra:
[Daugiau...]

Likas

Graikų mitologijoje Liko vardu – šeši personažai.

Poseidono ir Celaeno sūnus.

Daskilo iš Mysijos sūnus, Mažosios Azijos tautos – mariandinų valdovas, Likijos eponimas. Jis bičiuliavosi su Herakliu ir argonautais. Heraklio padedamas nukariavo bebrikus (Heraklėja).
[Daugiau...]

Leda

Graikų mitologijoje Leda – Spartos karaliaus Tindarėjo žmona, Aitolijos karaliaus Testijo duktė. Jos vaikai buvo: Kastoras ir Polideukas (Poluksas), Klitemnestra ir Helenė, Febė ir Filonojė.
[Daugiau...]

Learchas

Learchas – graikų mitologijoje minimas Orchomeno karaliaus Atamanto ir Ino sūnus. Kai Dionisas antrą kartą gimė iš savo tėvo dievo Dzeuso šlaunies, Dzeusas pasikvietė sūnų Hermį ir įsakė jam nunešti mažąjį Dionisą pas Semelės seserį Ino ir jos vyrą Atamantą, Orchomeno karalių, kurie privalėjo auklėti jį. Atamantui ir Ino ėmus auginti Ino sesers Semelės sūnų dievą Dionisą, deivė Hera pasiuntė Atamantui pamišimą. Pamišęs jis nužudė savo sūnų Learchą.

Laomedontas

Graikų mitologijoje Laomedontas (Laomedonas) – Trojos valdovas, Ilo ir Euridikės sūnus. Jo vaikai buvo Ganimedas, Priamas, Astiochė, Lampas, Hiketaonas ir Hesionė.

Laomedontui Dzeusas už pagrobtą sūnų Ganimedą atsiuntė du nuostabius stebuklingus žirgus, kurie galėjo joti vandeniu.
[Daugiau...]

Laokoontas

Laokoontas (gr. Λαοκόων) – graikų mitologijos veikėjas, Trojos pranašas, Akoito sūnus.
Trojos karo metu mėgino trojiečius įkalbėti, kad šie neįtrauktų medinio achajų arklio į miestą. Iš jūros atplaukusios dvi didžiulės gyvatės pasmaugė Laokoontą ir du jo sūnus. Trojiečiai tai suprato kaip dievų kerštą už tai, kad neįtraukia į miestą deivei Atėnei tariamai pašvęsto medinio arklio, ir įsitempė jį. Tai pražudė Trojos miestą.

Laodamija

Graikų mitologijoje Laodamijos vardu vadinamos dvi moterys.
Laodamija – Sarpedono motina nuo Dzeuso ir Belerofono sesuo arba dukra.
Laodamija – Protesilauso žmona, Akasto ir Astidamėjos dukra. Ji nusižudė iš nevilties, kai jos vyras žuvo Trojos kare.

Laodamantas

Laodamantas – mitologijoje yra:

Mitinės tautos fajakų karaliaus Alkinojaus ir Aretės sūnus, minimas Homero „Odisėjoje“. Eurialas įkalbėjo Laodomantą pakviesti Odisėją eiti lenktynių, iš pradžių Laodamantas dvejojo, o paskui maloniai pakvietė dalyvauti žaidynėse. Odisėjas, kankinamas tėvynės ilgesio, atsisakė. Eurialas ėmė šaipytis iš Odisėjo ir tuomet Odisėjas sutiko.
[Daugiau...]

Laertas

Laertas (gr. Λαερτιάδης arba Λαέρτης) graikų mitologijoje – kefaliečių karalius, Arkesijaus ir Chalkomedusos sūnus. Su žmona Antiklėja buvo Odisėjo ir Ktimenės tėvas. Laertas buvo vienas iš argonautų ir dalyvavo Kalidono šerno medžioklėje. Sostą paveldėjo iš tėvo Arkesijaus ir senelio Kefalo. Į jo valdomas žemes įėjo Itakė ir aplinkinės salos bei galbūt dalis ir žemyno pakrantės.
[Daugiau...]