Hlinė

Skandinavų mitologijoje Hlinė („gynėja“) – deivės Frigės tarnaitė, apsaugos deivė. Viena iš trijų pagrindinių deivės tarnaičių kartu su Fila ir Gna. Jos pareiga ginti žmones ir nuraminti sielvartaujančius mirtinguosius.

Hiodas

Skandinavų mitologijoje Hiodas – aklas tamsos ir žiemos dievas, dievų Odino ir Frigės sūnus, Baldro brolis. Dėl Lokio klastos Hiodas tapo savo brolio žudiku.
[Daugiau...]

Henis

Henis – neryžtingumo, asų grupės dievas. Kartu su Mimiru nukeliavo pas vanus sudaryti taiką. Henis buvo neryžtingas, visus sprendimus patikėjo Mimirui, o kai šio nebuvo atsakydavo išsisukinėdamas.
[Daugiau...]

Helė

Skandinavų mitologijoje Helė – požemių karalystės Helo valdovė, mirties deivė. Dievo (milžino) Lokio ir milžinės Angrbodos duktė, Fenrio ir Jormundgando sesuo. Kadangi jos abu tėvai buvo milžinai (dažnai Lokis aprašomas kaip dievas), ji buvo arba milžinė arba deivė. Paprastai laikoma deive.
[Daugiau...]

Heimdalas

Skandinavų mitologijoje Heimdalas – Asgardo sargas, Odino ir devynių jutunų dukterų sūnus. Asų grupės dievas.
[Daugiau...]

Gulveiga

Gulveiga (Heidė) – vanų grupės deivė, sukėlusi karą tarp vanų ir asų. Identifikuojama su Angrboda. Gulveigos atvykimas pas asus tapo dievų karo priežastimi. Minima, kad ją Odino menėje asai degino tris kartus, tačiau ji visus tris kartus atgimusi savo juodosios magijos dėka.

Gna

Skandinavų mitologijoje Gna – deivės Frigės tarnaitė, pasiuntinė. Minima kartu su deivėmis Fila ir Hline. Gna rūpinasi Frigės reikalais pasaulyje. Tikriausiai todėl turi arklį Hofvarpnį, kuris galėjo keliauti oru. Gna yra viena iš daugelio Frigės tarnaičių, kurias paminėjo islandų mitografas Snoris Sturlusonas.

Gevjunė

Gevjunė (Gevjona – „santuoka“) – deivė pranašė, skaistybės ir derlingumo deivė. Odino sūnaus karaliaus Skjoldo žmona. Ji yra visų mitinių danų karalių protėvė.
[Daugiau...]

Gerda

Skandinavų mitologijoje Gerda – milžinė jotunė, dievo Freiro žmona, priklausiusi vanams. Gimiro ir Aurbodos duktė, Belio sesuo. Inglingos sagoje minima, kad Gerda su Freiru susilaukusi Fjolnio, kuris tapo Freiro įpėdiniu, sekančiu mitiniu Švedijos valdovu.
[Daugiau...]

Frėja

Skandinavų mitologijoje Frėja – vaisingumo deivė, Njordo ir Skadi duktė, Freiro sesuo. Vanų grupės deivė, po dievų karo asų įkaitė. Buvo ištekėjusi už Odino, susilaukė dviejų dukterų Hnosos ir Gersimi.
[Daugiau...]Puslapis 4 iš 6123456