Heimdalas

Skandinavų mitologijoje Heimdalas – Asgardo sargas, Odino ir devynių jutunų dukterų sūnus. Asų grupės dievas.
[Daugiau...]

Gulveiga

Gulveiga (Heidė) – vanų grupės deivė, sukėlusi karą tarp vanų ir asų. Identifikuojama su Angrboda. Gulveigos atvykimas pas asus tapo dievų karo priežastimi. Minima, kad ją Odino menėje asai degino tris kartus, tačiau ji visus tris kartus atgimusi savo juodosios magijos dėka.

Gna

Skandinavų mitologijoje Gna – deivės Frigės tarnaitė, pasiuntinė. Minima kartu su deivėmis Fila ir Hline. Gna rūpinasi Frigės reikalais pasaulyje. Tikriausiai todėl turi arklį Hofvarpnį, kuris galėjo keliauti oru. Gna yra viena iš daugelio Frigės tarnaičių, kurias paminėjo islandų mitografas Snoris Sturlusonas.

Gevjunė

Gevjunė (Gevjona – „santuoka“) – deivė pranašė, skaistybės ir derlingumo deivė. Odino sūnaus karaliaus Skjoldo žmona. Ji yra visų mitinių danų karalių protėvė.
[Daugiau...]

Gerda

Skandinavų mitologijoje Gerda – milžinė jotunė, dievo Freiro žmona, priklausiusi vanams. Gimiro ir Aurbodos duktė, Belio sesuo. Inglingos sagoje minima, kad Gerda su Freiru susilaukusi Fjolnio, kuris tapo Freiro įpėdiniu, sekančiu mitiniu Švedijos valdovu.
[Daugiau...]

Frėja

Skandinavų mitologijoje Frėja – vaisingumo deivė, Njordo ir Skadi duktė, Freiro sesuo. Vanų grupės deivė, po dievų karo asų įkaitė. Buvo ištekėjusi už Odino, susilaukė dviejų dukterų Hnosos ir Gersimi.
[Daugiau...]

Frigė

Skandinavų mitologijoje Frigė – vyriausiojo dievo Odino žmona, asų karalienė. Vedybų, motinystės, vaisingumo, namų židinio, meilės, dangaus deivė. Pagrindinė deivės funkcija skandinavų mituose, kad ji yra motina ir žmona.
[Daugiau...]

Freiras

Skandinavų mitologijoje Freiras – vanų kilmės dievas, derlingumo dievas. Po dievų karo tapo asų įkaitu. Njordo ir Skadi sūnus, Gerdos vyras, Frėjos brolis.
[Daugiau...]

Forsetis

Skandinavų mitologijoje Forsetis („pirmininkas“) – teisingumo, taikos ir santarvės dievas. Asų grupės dievas, Baldro ir Nanos sūnus. Buveinė Glitniras, kurios vardas reiškia „šviečiantis“. Pavadinimas kilo nuo menės sidabrinių lubų bei auksinių kolonų, kurių šviesą buvo galima matyti iš didelio atstumo.
[Daugiau...]

Fila

Skandinavų mitologijoje Fila (Fula) – vaisingumo deivė, Frigės palydovė. Asų grupės deivė. Vaizduojama jauna mergina palaidais plaukais, kuriuos ant kaktos prilaiko auksinė juostelė. Fila aprašymuose vaizduojama lyg Frigės tarnaitė – neša Frigės brangenybių skrynelę, rūpinasi Frigės batais bei žino visas jos paslaptis.Puslapis 7 iš 1012345678910