Nimfa

Nimfa (gr. nymphé, lot. nympha ‘mergaitė, nuotaka, vedybų amžiaus mergina’) – graikų ir romėnų mitologijos gamtos dvasia.
[Daugiau...]

Niobė

Niobė graikų mitologijoje – Amfiono žmona, Tėbų karalienė. Ji – Tantalo ir arba Eurianasos, Euritemistos, Klitijos, ar Laodikės dukra. Antikinės mitologijos herojė, kurią dievai nubaudė, pražudydami vaikus; ji po to suakmenėjusi, bet iš akmeninių akių ir toliau redėjusios ašaros.

Nisas

Graikų mitologijoje Nisas:
Megaros karalius, Pandiono ir Pilijos sūnus, kuris buvo neįveikiamas, kol turėjo raudonų plaukų sruogą. Turėjo sūnų Amfinomą ir dukterį Skilą.
Vienas iš urėjų, Nisos kalno dievas, arba silenas, identifikuotas su Kitairono kalno dievu, kuris kartu su nisaidėmis globojo kūdikį Dionisą.

Ochimas

Graikų mitologijoje Ochimas – vienas iš heliadų, Helijo ir Rodės sūnus. Keturi jo broliai nužudė brolį Tenagą ir pabėgo iš salos, o Ochimas kartu su Kerkafu pasiliko Rodo saloje.
[Daugiau...]

Odisėjas

Odisėjas (gr. Ὀδυσσεὺς arba Λαερτιάδης) graikų mitologijoje – Laerto ir Antiklėjos sūnus, Itakėje ir aplinkinėse salose gyvenusių kefalėnų karalius, Penelopės vyras, Telemacho tėvas, Trojos karo didvyris. Odisėjas buvo vienas iš nesuskaičiuojamų valdovo dukters Helenės jaunikių, bet Helenei ištekėjus už Menelajo pasirinko jos pusseserę Penelopę. Odisėjas yra svarbus Homero „Iliados“ ir pagrindinis „Odisėjos“ herojus. „Odisėjoje“ aprašoma jo dešimt metų trukusi kelionė į namus po Trojos karo.
[Daugiau...]

Oinėjas

Graikų mitologijoje Oinėjas – Kalidono karalius, Portaono sūnus. Su žmona Altaja susilaukė Dejaneiros, Melagro ir Melanipės. Jis išmokė Aetolijos žmones vyndarystės meno, kurio išmoko iš dievo Dioniso. Jo brolis Agrijus nuvertė nuo sosto, bet Diomedo dėka Oinėjas vėl tapo Kalidono valdytoju. Oinėjas išsiuntė Melagrą sukviesti didvyrius medžioti Kalidono šerną. Su Periboja susilaukė Tindarėjo.

Oinopionas

Graikų mitologijoje Oinopionas – Dioniso ir Ariadnės sūnus. Jis buvo legendinis Kios karalius, Meropės tėvas. Sakoma, kad jis atnešė vyndarystę į salą.
[Daugiau...]

Okeanidės

Graikų ir romėnų mitologijoje okeanidės buvo trys tūkstančiai titanų Okeano ir Tetijos vaikų. Kiekviena iš šių nimfų buvo tam tikro šaltinio, upės, vandenyno, ežero ar vandens telkinio globėja.

Orchomenas

Graikų mitologijoje Orchomeno vardu buvo penki personažai:
Dzeuso meilužės Elaros tėvas.
Likaono tėvas.
Minijo tėvas arba sūnus.
Nužudytas Tiesto sūnus.
Atamo ir Temistos sūnus.

Taip pat Orchomenu vadinti du antikiniai Graikijos miestai – Arkadijoje ir Ftotijoje.

Oreadės

Oreadės (ὄρος, „kalnas“) graikų mitologijoje – nimfos gyvenančios kalnuose. Jos minimos kaip Afroditės palydovės.