Pelopija

Graikų mitologijoje Pelopija – Tiesto duktė.

Tiestas kovojo su savo broliu Atrėju dėl Mikėnų sosto. Tiestas taip pat turėjo romaną su Atrėjo žmona Aerope. Atrėjas keršydamas už romaną užmušė pirmagimį Tiesto sūnų. Tiestas prisiekė atkeršyti.
[Daugiau...]

Penelopė

Penelopė arba Penelopėja graikų mitologijoje – driadė, Driopso duktė. Ji gyveno Kilenės kalne Arkadijoje. Pagal vieną iš versijų ji nuo Hermio pagimdžiusi Paną (arba Nomijo kito Pano vardo).
[Daugiau...]

Pentėjas

Pentėjas (gr. Πενθέας) – Tėbų karalius, Echiono ir Agavės sūnus.

Euripido pjesėj „Bachantė“ Pentėjas atsisakė garbinti Dionisą ir pripažinti jo dieviškumą. Dionisas priviliojo savo pusbrolį į mišką, kur menadės sudraskė jį. Tarp jų buvo ir jo motina Agavė.
[Daugiau...]

Pentesilėja

Graikų mitologijoje Pentesilėja – amazonių karalienė, Arėjo ir Otreros duktė, Hipolitės, Antiopės ir Melanipės sesuo. Viena žymiausių amazonių, žuvusi Trojos kare.

Medžiodama elnią ietimi užmušė seserį Hipolitę. Po šio incidento buvo apimta širdgėlos ir norėjo tik mirti, tačiau mirtį norėjo sutinkti garbingai, mūšio lauke, kaip karė amazonė. Dėl šios priežasties nusprendė dalyvauti Trojos kare ir prisijungti prie miesto gynėjų.
[Daugiau...]

Periboja

Graikų mitologijoje šeši asmenys turėjo Peribojos (Periboėjos) vardą:
[Daugiau...]

Persas

Graikų mitologijoje Perso vardu yra trys personažai.
Andromedos ir Persėjo sūnus, pagal graikų mitologiją persų protėvis.
Krejaus ir Euribijos sūnus. Vedė Asteriją. Jie susilaukė vieno vaiko – Hekatės. (Titanas)
Hesiodo brolis, kelis kartus minimas „Teogonijoje“.

Persėjas

Persėjas (angl. Perseus, gr. Περσεύς) graikų mitologijoje – Akrisijaus, Argo karaliaus, dukters Danajos sūnus.

Akrisijui buvo išpranašauta, kad jį nužudysiąs anūkas (dukters sūnus). Jis liepė pastatyti požeminius rūmus (pagal kitą legendą – geležinį bokštą) ir uždarė mergaitę, savo dukterį Danają. Bet Dzeusas pavirtęs aukso lietumi prasiskverbė į rūmus per stogą. Taip iškėlė vestuves Dzeusas su Argo karaliaus dukterimi. Kai gimė Dzeuso ir Danajos sūnus Persėjas, Akrisijas uždarė dukterį į skrynią ir įmetė į jūrą. Skrynia pasiekė krantą, bangos ją atplukdė į Serifo salą. Ten skrynią pagavo Diktis, jis paėmė ir nunešė į savo brolio Serifo karaliaus Polidekto rūmus. Persėjas išaugo Polidekto rūmuose.
[Daugiau...]

Piritojus

Piritojus (Peiritojus) graikų mitologijoje – lapitų karalius, Iksiono sūnus ir Tesėjo bendražygis. Lapitai gentis buvo įsikūrusi Šiaurinėje Graikijoje. Pagal kai kuriuos autorius Dzeuso (pagal dauguma autorių Iksiono ir Dios sūnus), Hipodamijos (Buto duktė) vyras. Į vestuves svečiai atėję kentaurai nusigėrė ir mėgino prievartauti nuotaką ir kitus vestuvių dalyvius, dėl to kilo mūšis tarp lapitų ir kentaurų (mėgstama graikų meno tema).

Pitėjas

Pitėjas graikų mitologijoje yra Pelopso sūnus, Aetros tėvas. Jis buvo Troizenos karalius. Jis buvo išmintingas žmogus ir suprato Egėjo pranašystės žodžius, kai kiti jos nesuprato.

Pitija

Pitija (Pitys) graikų mitologijoje – nimfa oreadė, kurią persekiojo Panas. Ją dievai pavertė pušimi, kad ši pabėgtų nuo gerbėjo. Gali būti upės dievų Ladono ar Alfėjo duktė.