Pitonas

Pitonas graikų mitologijoje – gyvatė – Delfų žemės drakonas. Dažnai vaizduotas graikų skulptūroje ir keramikoje ant vazų kaip gyvatė. Pitonas žinomas daugiausiai kaip chtoninis Apolono priešininkas, kurį dievas užmuša Delfuose.
[Daugiau...]

Plejadės

Graikų mitologijoje Plejadės (gr. Πληιόνης) – Artemidės palydovės, septynios titano Atlanto dukterys su okeanide Plejone. Kartu su kitomis seserimis jos dar vadinamos atlantidėmis, dodonidėmis arba nisijadėmis, kūdikio Bakcho/Dioniso auklėmis ir mokytojomis.

Plejonė

Graikų mitologijoje Plejonė – Kilenės kalno Arkadijoje okeanidė. Ji buvo Okeano ir Tetijos dukra, titano Atlanto žmona ir septynių dukrų, vadinamų plejadėmis, motina. Deivė, kuri prižiūrėjo galvijų bandas. Jos anūkas Hermis buvo gyvulininkystės dievas.

Pluto

Graikų mitologijoje Pluto – nimfa Dzeuso mylimoji, Tantalo motina. Ji buvo viena iš 3 tūkstančių okeanidžių, Okeano ir Tetijos duktė. Pluto dar minima, kaip Tmolo, vieno iš urėjų, kalnų personifikacijų, žmona.
[Daugiau...]

Podargė

Graikų mitologijoje Podargė („greitakojė“) buvo viena iš harpijų, su Dzeusu susilaukė Balijo ir Ksanto. Kartais Podarge vadinama vaivorykštės deivė Iridė, kuri buvo harpijų sesuo.

Polibas

Graikų mitologijoje buvo keturi žmonės vardu Polibas:
Korinto karalius, Meropės ar Periboėjos vyras, užauginęs Edipą
Sikiono karalius, Talajaus tėvas
Tėbų karalius, Menelajas ir Elena (Helenė) apsistojo pas jį po Trojos karo
Penelopės gerbėjas, nužudytas Eumanėjo

Polifemas

Graikų mitologijoje Polifemo vardu vadinami du personažai:
argonautas, Elato ir Hipėjos sūnus;
kiklopas, kurį įveikė Odisėjas.

Poliksena

Graikų mitologijoje Poliksena – Trojos princesė, jauniausia Priamo ir Hekubos duktė. Homeras nemini Poliksenos, tačiau ji minima kitų poetų kūriniuose. Orakulas išpranašavo, kad Troja nebus įveikta, jei Troilijus sulauks 20 metų. Tai sužinojęs Achilas surengė pasalą ir užmušė Troilijų, buvusį kartu su seserimi Poliksena, kurią Achilas įsimylėjo. Po Achilo mirties Poliksena nusižudė ar buvo paaukota. Pasakojama, kad virš Achilo kapo pasirodė jo dvasia ir pareikalavo, kad būtų paaukota Poliksena. Polikseną paaukojo Achilo sūnus Neoptolemas.

Politas

Politas (gr. Πολίτης) graikų mitologijoje – minimi du veikėjai šiuo vardu:

Priamo ir Hebubos sūnus, garsėjęs nepaprastu greitumu. Jį nudūrė Neoptolemas tėvo akivaizdoje siaubdamas Troją.

Odisėjo bendražygis. Odisėjas jį vadina brangiausiu draugu, nors jis minimas tik du kartus. Pirmą kartą kaip Eurilocho žvalgybinės grupės narys Kirkės saloje. Jis pirmasis įžengė į Kirkės rūmus ir buvo paverstas kiaule. Vėliau, po metų, jis įtikino Odisėją palikti Kirkę. Jis mirė arba nuo Scilės arba nuo Dzeuso žaibo, kuriuo jis baudė Odisėjo įgulą, valgančią Helijui šventus galvijus.

Polymnija

Polymnija, Polyhimnija (gr. Πολυύμνια, Πολύμνια ‘daugelio himnų’) – graikų mitologijoje lyrinės poezijos, šventų himnų ir iškalbos mūza. Ji – Dzeuso ir Mnemosinės dukra.
[Daugiau...]