Pizius

Pizius – senovės lietuvių mitologijoje buvo dievas, globojantis seksualinius santykius.
[Daugiau...]

Pokulai

Pokulai (Pockols, Pockollus) – senovės sūduvių mitologijoje – skraidančios dvasios, velniai.
[Daugiau...]

Praamžius

Praamžius – vėlyvasis aukščiausiojo dievo vardas, tikriausiai literatūrinės kilmės. T. Narbutas kaip ir A. J. Greimas jį tapatina su Prakorimu.
[Daugiau...]

Prakorimas

Prakorimas (Prakūrimas) – Aukščiausiojo lietuvių dievo vardas, gali būti, kad eufemistinis. Dievo vardą mini M. Strijkovskis 1582 metais. Pasak M. Strijkovskio, Prakorimas – „pats pirmutinis dievas“, kuriam aukojami balti kaplūnai, ne pjaunant, bet užmušant lazdomis, be to, mušantieji turėdavę nekalbėti.
[Daugiau...]

Praurimė

Praurimė pasak T. Narbuto – senovės lietuvių mitologijos šventosios ugnies deivė. Vadinama gyvybės davėja, ugnies saugotoja. Kiti ankstesni šaltiniai Praurimės nepatvirtina, taip pat nėra jos pėdsakų ir folklore.

Prigirstis

Prigirstis – senovės lietuvių klausos dievas. Dievą mini J. Lasickis kaip dievą, išgirstantį kalbančius pašnibždomis. Manoma, kad tai buvo labai siauros funkcijos globėjas.

Priparšis

Priparšis (Prieparšis) – senovės lietuvių dievas, paršelių globėjas, kurį mini J. Lasickis. Vardas tikriausiai kilo nuo žodžio „prieparšis“ (paršelių vada).

Ragana

Raganas vadina visą galinčiomis, visa žinančiomis, visa matančiomis deivėmis. Lietuvių tautosakoje raganų veikla skiriasi nuo jų mitologinio įvaizdžio. Su krikščionybės atėjimu imta jas sieti su velniais ir demonais. Sakoma, kad raganos laiko velnius, kurie padeda joms burtininkauti, kad yra jų giminė ar kad gyvena kartu kaip vyrai su žmonomis. Sakmėse dažniausiai tai neigiami personažai, kurie yra linkę kenkti ir daryti bloga.
[Daugiau...]

Ragutienė

Ragutienė – Ragučio žmona – buvo garbinama per alaus išleidimo (statinės atidarymo) apeigas, kurias atlikdavo šeimininkas arba šeimininkė su kitais šeimos nariais. Apeiginio alaus nešdavo geriausiam kaimynui. Ragučiui skirtose apeigose dalyvaudavo moterys, vadinamos ragutinės.

Ragutis

Ragutis (Raugutis, Ragutis) – lietuvių raugintų ir rūgščių gėrimų dievas. Dievui buvo aukojami raibi gaidžiukai. Per alaus išleidimo (statinės atidarymo) apeigas buvo garbinama Ragučio žmona Ragutienė. Ragutį mini M. Pretorijus, J. Lasickis mini jam artimą Raugų Žemėpatį.Puslapis 12 iš 16« Pirmas...78910111213141516