Dimstipatis

Dimstipatis – lietuvių mitologinė būtybė, namų segėtojas, ugnies globėjas. Į jį panašus dievas Nosolius.
[Daugiau...]

Dirvolika

Dirvolika (Dirvolira, Dirvelytė) – lietuvių javų deivė, kuri minima 1605 m. jėzuitų atskaitose. Jai buvo aukojami paršai. Jos kultas, kaip ir dievo Nosoliaus (Nosolum) siejosi su žeme ir vandeniu ir priklausė, koks bus derlius. Dirvolika gali reikšti ir vyrišką asmenį. Nosolius – vyriška būtybė, tačiau gali būti ir Dirvolikos dvyniška pora.

Diviriksas

Diviriksas – eufemistinis Perkūno vardas. Diviriksas minimas Ipatijaus metraštyje, kur etimologizuotas kaip Dievo (dievų) rykštė, Dievo (dievų) rikis.

Drebkulis

Drebkulis (Drebkulys) – lietuvių žemės drebėjimų dievas, pagal J. Brodovskį ir P. Ruigį. Dievą pirmasis paminėjo M. Pretorijus savo metraštyje kaip Pykulio tarną. Teigiama, kad jis turi galią išjudinti žemę. Drebkulio šaukiamasi tada, kai žemę drebina didelė audra.

Dugnai

Dugnai – lietuvių mitologijos dievybė, prižiūrinti supiltus miltus.
[Daugiau...]

Dvargantis

Dvargantis – senovės lietuvių mitologijos dievas, saugantis lietuvių sodybą, kiemą, gal net ir kaimą. Dievą mini J. Lasickis, tačiau nepaaiškina jo funkcijų. M. Pretorijus nurodo kartu su Dvargančiu nurodo ir jo alternatyvų vardą Gadinautis, kurio reikšmė neaiški. Dvargantis vardas kildinama iš žodžių „dvaras“ ir „ganyti“.

Ėratinis

Ėratinis (Ėraitis, Ėraičių dievas) – senovės lietuvių mitologijoje dievas, kuris globojo ėriukus. Dievą kartu su veršiukų globėju Karvaičiu mini M. Pretorijus. J. Lasickis mini Karvaitį Ėraitį – avinėlių dievą. Ėratinis kartais laikomas gyvulių (veršiukų ir ėriukų) ir jų prieaugio dievu.

Ežerinis

Ežerinis lietuvių mitologijoje – ežerų dievas. Dievą mini J. Laciskis. Ežerinis taip pat gali būti kieviename ežere gyvenanti būtybė. XIX a. vid. J. Krečinskis aprašo to meto lietuvių manymą, kad ežerus valdo Ežerų karalius, ponas.
[Daugiau...]

Ežiagulis

Ežiagulis – senovės lietuvių mitologijoje ne visiškai aiškus dievas, šaltiniuose siejamas su mirusiaisiais. Tikėtina, kad šitaip įvardijimas pats mirusysis (ar jo vėlė) kaip teigia T. Narbutas ir V. Manhartas. Dievą mini J. Lasickis, kuris teigia, kad į dešrų kimšimo šventę buvo kviečiamas dievas Ežiagulis.
[Daugiau...]

Gabartai

Gabartai (Gabvartai) lietuvių mitologijoje – mitinės būtybės, artimos kaukams.
[Daugiau...]Puslapis 4 iš 1612345678910...Paskutinis »