Elfai

Elfai – germanų ir skandinavų mitinės būtybės, išlikusios šiaurės Europos tautų folklore. Lietuvių folklore jiems artimiausi būtų nykštukai.
[Daugiau...]

Fenris

Skandinavų mitologijoje Fenris – milžiniškas vilkas, chtoninė pabaisa. Vienas iš trijų dievo Lokio ir milžinės Angrbodos palikuonių. Turėjo du palikuonis, taip pat vilkus Hatį ir Skolą, kurie vijosi arklius Arvaką ir Alsvidą, tempiančius saulės vežimą, bei Manį, Mėnulį.
[Daugiau...]

Fila

Skandinavų mitologijoje Fila (Fula) – vaisingumo deivė, Frigės palydovė. Asų grupės deivė. Vaizduojama jauna mergina palaidais plaukais, kuriuos ant kaktos prilaiko auksinė juostelė. Fila aprašymuose vaizduojama lyg Frigės tarnaitė – neša Frigės brangenybių skrynelę, rūpinasi Frigės batais bei žino visas jos paslaptis.

Forsetis

Skandinavų mitologijoje Forsetis („pirmininkas“) – teisingumo, taikos ir santarvės dievas. Asų grupės dievas, Baldro ir Nanos sūnus. Buveinė Glitniras, kurios vardas reiškia „šviečiantis“. Pavadinimas kilo nuo menės sidabrinių lubų bei auksinių kolonų, kurių šviesą buvo galima matyti iš didelio atstumo.
[Daugiau...]

Freiras

Skandinavų mitologijoje Freiras – vanų kilmės dievas, derlingumo dievas. Po dievų karo tapo asų įkaitu. Njordo ir Skadi sūnus, Gerdos vyras, Frėjos brolis.
[Daugiau...]

Frėja

Skandinavų mitologijoje Frėja – vaisingumo deivė, Njordo ir Skadi duktė, Freiro sesuo. Vanų grupės deivė, po dievų karo asų įkaitė. Buvo ištekėjusi už Odino, susilaukė dviejų dukterų Hnosos ir Gersimi.
[Daugiau...]

Frigė

Skandinavų mitologijoje Frigė – vyriausiojo dievo Odino žmona, asų karalienė. Vedybų, motinystės, vaisingumo, namų židinio, meilės, dangaus deivė. Pagrindinė deivės funkcija skandinavų mituose, kad ji yra motina ir žmona.
[Daugiau...]

Gandvikas

Gandvikas – skandinavų mitologijoje tai pavojinga jūra, žinoma kaip ‘Gyvačių įlanka’ dėl jos vingiuotos formos. Saksonas Gramatikas teigė, kad Gandvikas (kai kur klaidingai rašytas Grandvik) yra senas Baltijos jūros pavadinimas. Galbūt legendose kalbama apie Botnijos įlanką.
[Daugiau...]

Garmas

Garmas – skandinavų mitinis milžiniškas mirusiųjų deivės Helės šuo, turėjęs keturias akis ir saugojęs Helheimą, mirusiųjų šalį, bei kelią į požeminį pasaulį. Garmas puldavęs kiekvieną, kas artindavosi prie mirusiųjų pasaulio.
[Daugiau...]

Gerda

Skandinavų mitologijoje Gerda – milžinė jotunė, dievo Freiro žmona, priklausiusi vanams. Gimiro ir Aurbodos duktė, Belio sesuo. Inglingos sagoje minima, kad Gerda su Freiru susilaukusi Fjolnio, kuris tapo Freiro įpėdiniu, sekančiu mitiniu Švedijos valdovu.
[Daugiau...]Puslapis 3 iš 1012345678910