Nunadievis

Nunadievis (Nanadievis, Nonadievis, Numadievis) – pirmasis lietuvių dievas, minimas Hipatijaus metraštyje. Nunadievis – namų arba likimo dievas.
[Daugiau…]

Pagirnis

Pagirnis (pagriniai) – lietuvių mitologijoje namų dievas (dievai), tikriausiai šalčiai. Dievus pagirnius mini jėzuitai savo XVII-XVIII atskaitose.
[Daugiau…]

Pajauta

Pajauta – sudievinta asmenybė, legendinio Lietuvos kunigaikščio Kerniaus duktė, Kukovaičio motina. Ją mini M. Strijkovskis ir kiti autoriai. Mirus Pajautai jai pastatė stabą, kurio vietoje vėliau išaugusios liepos, kurios taip pat garbintos. Todėl Pajauta turėjo savitą asmeninį kultą.

Palengabija

Palengabija (Polengabija) senovės lietuvių mitologijoje – ugnies deivė, kuriai pavedamas užkurtas židinys. Dievę mini J. Lasickis. Vardas kildinamas nuo „Pelenų Gabija“. Tapatinama su Gabija.

Paparčio žiedas

Paparčio žiedas – vienas mistiškiausių Rasos šventės, baltų mitologinių simbolių, žmogaus brandos, žinojimo įsikūnijimas. Papartis iš tikrųjų nežydi. Apie tai lietuvių liaudies dainose sakoma: „akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, papartis be žiedų“. Paparčio poros išsisėja, ir taip paparčiai toliau auga.
[Daugiau…]

Patrimpas

Patrimpas (Potrimpas) – senovės prūsų upių ir šaltinių dievas, greičiausiai garbintas XVI a. Manoma, kad Patrimpas susijęs su pavasariu ir jo derlingumu.
[Daugiau…]

Pažarinis

Pažarinis lietuvių mitologijoje yra Saulės sūnus, taip pat antrasis Merkurijaus planetos vardas (kitas – Saulės dukra Vaivora).

Pergrubrijus

Pergrubrijus (Pergrubrė, Grubytė, Pergrubius, Pergrubii, Pergrubrij, Pergrubrius) – prūsų ir lietuvių pavasario ir augmenijos dievas (deivė).
[Daugiau…]

Perkūnas

Perkūnas (Dievaitis, Dundusėlis, Dundulis, Dudutis, Poškutis, Akmeninis, Kalvis, Bruzdulis, Dūdų Senis, Karalius Perkūnėlis, Šarkutis) – senovės lietuvių ir baltų mitologijos dievas.
[Daugiau…]

Piešėjas

Piešėjas (Pisėjas, Piskė, šalt. Pesseias) – J. Lasickio minima dievybė, kuri slepiasi už židinio, tarp ką tik atvesto prieauglio. Vardas nėra aiškus, tačiau kildinamas iš „piešti“.