Trotytojas kibirkščių

Trotytojas kibirkščių – lietuvių dievas, pirkioje išblėsinantis žežirbas. Dievą mini J. Laciskis. Pagal T. Narbutą šis dievas buvo atsargaus elgesio su ugnimi globėjas, kibirkščių gesintojas.
[Daugiau…]

Tiklis

Tiklis – senovės lietuvių dievas, žmonių pagalbininkas. Jį mini M. Pretorijus ir vadina dievu, kurio dėka sėkmingai auga javai. Galima sieti su latvių sekmės ir klėstėjimo deive Tikla. Vardas kildinamas nuo „tikti“, nors nėra visiškai aiški etimologija.

Teliavelis

Teliavelis – lietuvių dievas. Ipatijaus metraštyje jis minimas antruoju, Malalos kronikos intarpe jis vardijamas ketviruotu, paskutiniuoju, vadinamas kalviu nukalusiu Saulę ir įmetusiu ją į dangų.
[Daugiau…]

Tavalas

Tavalas – lietuvių gerų paslaugų dievas. Tavalą mini J. Lasickis. A. J. Greimas Tavalą skaito kaip Tabalą ir laiko kaimyninių savišalpos ir gero gyvenimo teikėju bei tapatina su tabalu (vilkinimo mušimo paparočiu).

Sėlija

Sėlija lietuvių mitologijoje ir etnokosmologijoje – vienos iš „Saulės dukrų“ ir Saturno planetos vardas. Fiksuotas tik Eugenijos Šimkūnaitės, kiti šaltiniai neptvirtina, todėl laikomas pramanu.

Srutis

Srutis – senovės lietuvių mitologijoje buvo dažų dievas. Dievą mini J. Lasickis. Jis dažnai minimas kartu su dažų bei spalvų deive Mėletėle.

Sritis

Sritis – senovės lietuvių mitologijoje buvo piemenų globėjas. Jo šaukiamasi, kai atjunkami veršiai, šventinamos karvės.

Slenkstinis

Slenkstinis – namų dievas, gyvenęs po slenksčiu ir kertėse. Jis būdavo pagerbiamas per vestuvių ir laidotuvių apeigas.
[Daugiau…]

Skalsa

Skalsa senovės lietuvių mitologijoje – gausos, palaimos, pilnatvės (kornukopijos) deivė. Deivę mini M. Pretorijus, vėliau deivę mini J. Brodovskis ir P. Ruigys. Skalsos deivei buvo skirta speciali šventė.

Saulė

Deivė Saulė (Saulelė, Saulytė, Saulužė, Dievo duktė) – senovės lietuvių mitologijoje buvo Mėnulio žmona (kartais seserimi), o visos žvaigždės (Žemė, Aušrinė, Vakarinė, Indraja, Vaivora, Žiezdrė, Sėlija) – dukterimis.
[Daugiau…]