Rūgutis

Rūgutis – senovės lietuvių raugintų ir rūgščių valgių dievas. Dievą mini M. Pretorijus. Dievas artimas J. Lasickio minimam Raugų Žempačiui.

Rungis

Rungis – senovės lietuvių mitologijoje buvo malūnininkų dievas.

Raugų Žemėpatis

Raugžemėpati (Rūgutis, Raugupatis) – lietuvių mitologijoje alaus rūgimo dievas, rūgščių patiekalų globėjas. Deivę mini J. Lasickis ir A. J. Greimas. Garbinamas ruošiant raugą svarbioms šventėms. Jam aukodavo pirmą iš statinės pasemtą kaušelį alaus arba midaus, aukodavo kuoduotus viščiukus.

Ratainyčia

Ratainyčia (Ratainyčius) – senovės lietuvių mitologijoje buvo arklių dievybė, kurią mini J. Lasickis. vardas kildinamas nuo žodžio „ratas“, „ratai“. Gali būti, kad tai dievybė prižiūrinti pakinkytus arklius, kinkinį. Įdomu tai, kad lietuvių ir keltų deivybės yra moteriškos.

Rasa

Rasa (Rasytė) – deivės Kaupolės ir Kaupoliaus duktė – vasaros žalumynų ir gėlių deivė. Per Jonines garbinamai lietuvių deivei Rasai priskirta galia gaivinti sidabro rasomis Saulės nuvargintą suklestėjusią augaliją – ji vandeniu atgaivindavo, nuprausdavo augaliją. Rasa – vegetacijos gaivintoja, Kaupolės pagalbininkė.
[Daugiau…]

Ragutis

Ragutis (Raugutis, Ragutis) – lietuvių raugintų ir rūgščių gėrimų dievas. Dievui buvo aukojami raibi gaidžiukai. Per alaus išleidimo (statinės atidarymo) apeigas buvo garbinama Ragučio žmona Ragutienė. Ragutį mini M. Pretorijus, J. Lasickis mini jam artimą Raugų Žemėpatį.

Ragutienė

Ragutienė – Ragučio žmona – buvo garbinama per alaus išleidimo (statinės atidarymo) apeigas, kurias atlikdavo šeimininkas arba šeimininkė su kitais šeimos nariais. Apeiginio alaus nešdavo geriausiam kaimynui. Ragučiui skirtose apeigose dalyvaudavo moterys, vadinamos ragutinės.

Priparšis

Priparšis (Prieparšis) – senovės lietuvių dievas, paršelių globėjas, kurį mini J. Lasickis. Vardas tikriausiai kilo nuo žodžio „prieparšis“ (paršelių vada).

Prigirstis

Prigirstis – senovės lietuvių klausos dievas. Dievą mini J. Lasickis kaip dievą, išgirstantį kalbančius pašnibždomis. Manoma, kad tai buvo labai siauros funkcijos globėjas.

Praurimė

Praurimė pasak T. Narbuto – senovės lietuvių mitologijos šventosios ugnies deivė. Vadinama gyvybės davėja, ugnies saugotoja. Kiti ankstesni šaltiniai Praurimės nepatvirtina, taip pat nėra jos pėdsakų ir folklore.