Prakorimas

Prakorimas (Prakūrimas) – Aukščiausiojo lietuvių dievo vardas, gali būti, kad eufemistinis. Dievo vardą mini M. Strijkovskis 1582 metais. Pasak M. Strijkovskio, Prakorimas – „pats pirmutinis dievas“, kuriam aukojami balti kaplūnai, ne pjaunant, bet užmušant lazdomis, be to, mušantieji turėdavę nekalbėti.
[Daugiau…]

Praamžius

Praamžius – vėlyvasis aukščiausiojo dievo vardas, tikriausiai literatūrinės kilmės. T. Narbutas kaip ir A. J. Greimas jį tapatina su Prakorimu.
[Daugiau…]

Pizius

Pizius – senovės lietuvių mitologijoje buvo dievas, globojantis seksualinius santykius.
[Daugiau…]

Piešėjas

Piešėjas (Pisėjas, Piskė, šalt. Pesseias) – J. Lasickio minima dievybė, kuri slepiasi už židinio, tarp ką tik atvesto prieauglio. Vardas nėra aiškus, tačiau kildinamas iš „piešti“.

Perkūnas

Perkūnas (Dievaitis, Dundusėlis, Dundulis, Dudutis, Poškutis, Akmeninis, Kalvis, Bruzdulis, Dūdų Senis, Karalius Perkūnėlis, Šarkutis) – senovės lietuvių ir baltų mitologijos dievas.
[Daugiau…]

Pergrubrijus

Pergrubrijus (Pergrubrė, Grubytė, Pergrubius, Pergrubii, Pergrubrij, Pergrubrius) – prūsų ir lietuvių pavasario ir augmenijos dievas (deivė).
[Daugiau…]

Pažarinis

Pažarinis lietuvių mitologijoje yra Saulės sūnus, taip pat antrasis Merkurijaus planetos vardas (kitas – Saulės dukra Vaivora).

Palengabija

Palengabija (Polengabija) senovės lietuvių mitologijoje – ugnies deivė, kuriai pavedamas užkurtas židinys. Dievę mini J. Lasickis. Vardas kildinamas nuo „Pelenų Gabija“. Tapatinama su Gabija.

Pajauta

Pajauta – sudievinta asmenybė, legendinio Lietuvos kunigaikščio Kerniaus duktė, Kukovaičio motina. Ją mini M. Strijkovskis ir kiti autoriai. Mirus Pajautai jai pastatė stabą, kurio vietoje vėliau išaugusios liepos, kurios taip pat garbintos. Todėl Pajauta turėjo savitą asmeninį kultą.

Pagirnis

Pagirnis (pagriniai) – lietuvių mitologijoje namų dievas (dievai), tikriausiai šalčiai. Dievus pagirnius mini jėzuitai savo XVII-XVIII atskaitose.
[Daugiau…]