Durga

Durga yra materialios kūrinijos deivė. Graikijoje ji vadinama Gaja, Afrikoje − Ošun, Egipte − Izide: visame pasaulyje į ją kreipiamasi šimtais skirtingų vardų, tačiau tai vis ta pati dievybė. Ji − Motina Žemė, sanskritu Bhu.
[Daugiau…]

Djausas

Djausas (sanskrite – द्यौ, dyau, „giedras dangus“, „diena“) – hinduizmo mitologijoje dangaus dievas, įasmeninantis dausas (plg. lietuvišką reikšmę).
[Daugiau…]

Devi

Devi (sanskritu/hindi, देवी, Devī, „deivė“) – hinduizmo mitologijoje Šivos žmona.
[Daugiau…]

Brahma

Brahma – (skr. ब्रह्म, „brahma“) – aukščiausioji dievybė, įeinanti į brahmanizmo ir hinduizmo trejybę trimurti (Brahma, Višnus ir Šiva).
[Daugiau…]

Bhūmi

Bhūmi yra hinduizmo dievybė – Varahos ir avataro Višnaus dieviškoji žmona. Ji yra deivė – Žemės Motina. Remiantis indų mitologija, dieviškas šventasis andalas yra jos įsikūnijimas, o demonas Narakasura yra jos sūnus.
[Daugiau…]

Ašvinai

Ašvinai (Ašvinas) (sanskritu: अश्विन, asvinau; asvin – „gimę iš arklio“, „turintys arklius“, plg. lietuvių „ašvienis“) – vedų ir induizmo mitologijoje dieviški broliai – dvyniai, gyvenantys dausose.
[Daugiau…]

Agnis

Agnis (sanskr. अग्नि, ugnis) – senovės indų ugnies dievas, viena aukščiausių dievybių. Žmonių ir dievų tarpininkas. Agnis yra Indros brolis dvynys. Vedizme jis yra antras pagal rangą (galią) dievas. Taip pat Rigvedoje pirmajame himne jo vardas yra pirmasis žodis. O tai turi neeilinę reikšmę, atsižvelgiant į tai, jog Rigveda yra pirmoji iš 4 vedų.
[Daugiau…]

Aditjai

Aditjai (skr. aditya – Aditės palikuonys) – Aditės pagimdytų senovės Indijos Vedų dievų grupė.
[Daugiau…]

Aditė

Aditė (Aditi) – senovės Indijos deivė, Taditjų motina, dažnai vaizduojama kaip karvė, laikanti dangų, žemę ir juos skiriančią tarpinę erdve.
[Daugiau…]