Ukapirmas

Ukapirmas (Ūkopirmas, Okopirmas, Aukopirmas) – pats prūsų pirmasis, dangaus, žvaigždžių, žemės, laiko atgimimo dievas, Visatos kūrėjas, visos pradžios davėjas. Šis dievas buvo žmogaus pavidalo su zoomorfiniais atributais.
[Daugiau…]

Puškaitis

Puškaitis – vienas iš žemdirbystės dievų, siejamas su prabundančia pavasario gamta, žydėjimu (puškėjimu). Prūsų mitologijoje Puškaitis buvo vaizduojamas dievaičiu, susijusiu su žeme ir gyvenančiu po šventu šeivamedžiu, kuris sietas su vaisingumu ir požemio viešpatija. Puškaitis rūpinosi žemės vaisiais, duoniniais javais. Jis turėjo pagalbininkus barstukus.
[Daugiau…]

Pilnytis

Pilnytis (Pilvytis, Pilunitus, Pilunytis, Piluvytis, Pilunytis) – prūsų turto ir pertekliaus dievaitis, priskiriamas ir lietuviams. Pilnytis priskiriamas dievų triadai, sietai su gamtos ir ūkio funkcijomis drauge su Puškaičiu ir Aušautu.
[Daugiau…]

Pikuolis

Pikuolis (Pikulas, Patulas, Piktulis, Drebkulis, Dargūnas, Galūnas, Ragočius, Pikčius, Pragarėlis, Tratintojas) – trečiasis prūsų trejybės dievaitis. Jis susietas su mirusiųjų pasauliu, laidojimo papročiais ir apeigomis.
[Daugiau…]

Patrimpas

Patrimpas (Potrimpas) – senovės prūsų upių ir šaltinių dievas, greičiausiai garbintas XVI a. Manoma, kad Patrimpas susijęs su pavasariu ir jo derlingumu.
[Daugiau…]

Kurka

Kurka – prūsų derlingumo, vaisingumo dievybė.

Bardaitis

Bardaitis (prūsų kalba Bardoayts) – senovės prūsų jūreivystės dievas, jūreivių, žvejų, laivų globėjas. Jam būdavo aukojamos žuvys.
[Daugiau…]

Autrimpas

Autrimpas – senovės prūsų jūros dievas.
[Daugiau…]

Aušlavis

Aušlavis (Aušaitis, Aušautas, Aušveitis, Aušveikas) lietuvių ir prūsų mitologijoje – gydymo dievas, ligonių dievaitis, mitinis gydytojas, įgaunantis žalčio pavidalą.