Kali

Kali (sanskrit. Kali) sanskrite turi keletą mitologinių ir kitokių reikšmių: dažniausiai vartojama kaip dievo Šivos žmonos vardas, be to, taip vadinama mitinių būtybių, susijusių su gandharvais, klasė; keletas augalų; būtybių vardai. Kartais taip vadinamas ir pats Šiva.

Kali – Šivos žmona, įkūnijanti gimimą ir mirtį. Šivos žmona turi keletą vardų pagal tai, kurį iš jos aspektų norima pabrėžti: Uma, Parvatė, Durga, Kali ir kt. Visų jų vaizdinys siekia seniausią Motinos Deivės kultą, minimą jau Indo slėnio miestų civilizacijų šaltiniuose. Šios deivės garbinimas laikui bėgant tampa pačia didžiausia šivaizmo atšaka, kuri viduramžių Indijoje buvo labai įtakinga.

Štai kaip Kali gimimas apsakomas viename Indijos mitų „Deivė Kali“: „…Dangaus valdovai, išklausę dievų, labai supyko, ir jų pykčio liepsna išsiveržė iš jų lūpų ir susiliejo į kalno dydžio ugnies debesį; tame debesyje susikaupė visų dievų jėgos. Iš šio visą visatą rūsčia šviesa nutvieskusio debesies atsirado moteris. Šyvos liepsna tapo jos veidu, Jamos – jos plaukais, Višnaus galia padarė jos rankas, mėnulio dievas sukūrė jos krūtinę, ją apjuosė Indros jėga, Varūnos galia padovanojo jai kojas, žemės deivė Pritvė sukūrė jos klubus, kulnus jai sukūrė Surja, dantis – Brahma, akis – Agnis, antakius – Ašvinai, nosį – Kubera, ausis – Vajus. Taip atsirado galybe ir rūsčiu būdu pranokstanti visus dievus ir asurus Didžioji deivė“.

Toliau tame pačiame mite apsakoma, kaip ji susijusi su deive Parvate ir kaip Deivė šaukiama daugeliu vardų: „… iš švelniosios Šivos žmonos kūno pasirodė rūsčioji Deivė. Ji išėjo iš Parvatės kūno ir tarė: “Tai mane šlovina ir šaukia dievai, kuriuos vėl engia asurai, jie šaukia mane, didžiąją Kali, mane, piktąją ir negailestingąją kovotoją, kurios dvasia lyg antrasis aš uždaryta gailestingosios deivės Parvatės kūne. Rūsčioji Kali ir švelnioji Parvatė, mes – dvi pradžios, sujungtos vienoj dievybėj, du Mahadevės, Didžiosios Deivės, veidai! „ Ir dievai pašlovino didžiąją deivę visais jos vardais: “O Kali, o Uma, o Parvate, pasigailėk, padėk mums! O gražioji Šivos žmona Gaure, o Neįveikiamoji Durga, įveik savo galia mūsų priešus! O Didžioji motina Ambika, apgink mus savo kardu! O Piktoji Čandika, apsaugok mus nuo piktų priešų savo ietimi. O Deive Deve, išgelbėk dievus ir visatą! „ Ir Kali, išklausiusi dangaus gyventojų maldavimus, vėl išvyko į mūšį su asurais“.

Panašūs įrašaiPalikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>