Kalkis

Kalkis – paskutinioji (dešimtoji) Višnaus avatara, pasirodysianti einant į pabaigą Kalijugai.
[Daugiau…]

Krišna

Krišna – hinduistų piemenų dievas, aštuntasis Višnaus įsikūnijimas (avatara). Krišna yra vienas „Mahabharatos“ herojų, kurio prototipas galėjęs būti istorinis asmuo; vėliau sudievintas. Indų mene ypač populiarus buvo viduramžiais (pvz., Džajadevos poema „Gitagovinda“, XII a.).

Kubera

Kubera (sanskritu/hindi, कुबेर, galbūt „turintis išsigimėlio kūną“; taip pat Kuvera) – hinduizmo mitologijoje turtų dievas, jakšų, kinarų ir gihjakų valdovas.
[Daugiau…]

Lakšmė

Lakšmė – hinduistų grožio, meilės, laimės deivė. Dievo Višnaus žmona, Kamos (induistų meilės dievo) motina. Vaizduojama sėdinti ant lotoso žiedo, kurį induistai laiko šios deivės simboliu. rudenį švenčiama Lakšmei skirta šventė – Divalis.

Narajana

Narajana (sanskritu: नारायण, Nārāyana) – hinduizmo mitologijoje aukščiausioji dievybė. Vedų himnuose dar nėra sutinkama. Galbūt Narajana buvo ne arijų dievas, ir tik vėliau buvo įtrauktas į hinduizmo panteoną.
[Daugiau…]

Parvati

Parvati (Parvatė) (sanskritu/hindi, पार्वती Pārvatī, „kalnietė“) – hinduizmo mitologijoje vienas iš Devi, Šivos žmonos veidų (hypostasis).
[Daugiau…]

Pradžapatis

Pradžapatis yra hinduizmo Dievas – palikuonių gimdytojas ir gyvybės sergėtojas.
[Daugiau…]

Rama

Rama (sanskritu: राम, IAST transliteracija: Rāma, kartais vadinamas Viešpačiu Rama arba Šri Rama) – indų epų herojus, senovės Indijos karalius, vėliau sudievintas. Hinduistai laiko Ramą septintuoju dievo Višnaus avatara (inkarnacija).
[Daugiau…]

Rudra

Rudra (sanskrito kalba reiškia “šiurpus”, “pasibaisėtinas”, “keliantis raudas”; sanskrito šaknis rud galbūt siejasi su lietuviška raud- (rauda, raudoti) skambesiu ir reikšme, tačiau gali būti siejama ir su kita šaknimi, reiškiančia raudonumą) – vediškasis dievas, kurio įtakoje buvo mirtis ir griovimas, jo buvo baiminamasi ir buvo stengiamasi, kad jis būtų kuo atokiau nuo aukojimo ritualų. Rigvedoje jis minimas kaip audrų, vėjų ir medžioklės dievas.
[Daugiau…]

Šakti

Šakti (sanskritu: Śakti – energija, šventa galia) – hinduizmo Deivė – Dievo Šivos kūrybinės energijos personifikacija jo žmonos pavidalu (vienas iš kelių pavidalų), kartais ji dar vadinama Dieviškąja Motina.
[Daugiau…]