Šakti

Šakti (sanskritu: Śakti – energija, šventa galia) – hinduizmo Deivė – Dievo Šivos kūrybinės energijos personifikacija jo žmonos pavidalu (vienas iš kelių pavidalų), kartais ji dar vadinama Dieviškąja Motina.

Materijoje ji pasireiškia kaip moteriškumo ir vaisingumo įsikūnijimas, jos energija taip pat slypi ir vyriškojoje išraiškoje, tačiau neatskleistu pavidalu. Šakti yra pirmapradė kosminė energija, kuri persmelkia visą visatą. Šakti yra ne tik atsakinga už visatos kūrybą, bet ir už visus joje vykstančius virsmus. Jos kundalini energija išlaisvina įsipainiojusias būtybes iš samsaros rato. Šakti egzistuoja svātantrya būsenoje ir yra visiškai nepriklausoma. Šaktizmo pasekėjai ją garbina kaip aukčiausią būtybę, tačiau kitose hinduizmo kryptyse, kaip antai Šaivizmo ir Vaišnavizmo Šakti įkūnija veikliąją Purušos moteriškąją energiją Prakriti. Puruša atitinkmai yra Šiva ir Višnus tose kryptyse. Višnaus žmona yra Lakšmė, kai tuo tarpu Šivos – Parvati.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>