Asmodėjus

Asmodėjus (Asmodai, Asmodeus, Asmodaeus) – biblinis demonas, taip pat paminėtas ir Talmude. Manoma, kad pirmosios legendos apie jį atėjo iš zoroastrizmo ir buvo įlietos į judaizmą. Iš čia savu ruožtu pateko į krikščionybę.
[Daugiau…]

Astartė

Astartė, Baalat, Baaltis, Beltis (finikiečių Aštartė) – semitų dievybė, Baalo žmona arba sesuo. Siejama su vaisingumu, seksualumu ir karu. Babiloniečių atitikmuo – Ištar.

Baalas

Ba’alas arba Balas (Arabų kalba: بعل; Hebrajų kalba: בעל) – šiaurės vakarų semitų bendras vyriškos dievybės vardas, reiškiantis „šeimininkas“, „valdovas“. Babiloniečių – asirų vadintas Bel, aramėjų Beel (iš čia kilęs Belzebubas). Naudotas pagerbti įvairiems dievams, kurie globojo Levanto miestus.
[Daugiau…]

Behemotas

Behemotas (hebr. בהמות, behemot; arab. بهيموث bahīmūth, arba بهموت bahamūt) – būtybė minima Senajame Testamente, Jobo knygoje 40:15-24. Pavadinimas reiškia „žvėris“ arba „didelis gyvūnas“. Tuo, kad yra didelis gyvūnas yra panašus į hipopotamą arba krokodilą.
[Daugiau…]

Belzebubas

Belzebubas (arba Belzebulas; hebr. בעל זבוב) – dievybė, kuri buvo garbininima Palestinoje, Ekrono mieste, arba krikščionių mitologijoje demoniškos būtybės vaizdinys. Senesniuose tekstuose Belzebubas buvo tapinamas su Baalu, tačiau žydų tekstuose simbolizavo velnią.
[Daugiau…]

Cherubinas

Cherubinas – (hebr.כרוב cherub, daugiskaita כרובים cherubim) – auksinės antgamtinės būtybės, turinčios keturis sparnus ir stovėjusios virš žydų šventyklos skrynios.
[Daugiau…]

Golemas

Golemas (senovės hebr. gōlem – „nesusiformavusi, beformė masė“, „embrionas“) – žydų legendinė būtybė. Golemas būdavo suformuojamas iš molio ar purvo ir atgaivinamas magija. Viduramžiais buvo manyta, kad golemus valdo galingi burtininkai, kurie visiškai valdė savo nemąstančių tarnų veiksmus.
[Daugiau…]

Leviatanas

Leviatanas (hebr. לִוְיָתָן – „susuktas, vingiuotas“) – mitinė didžiulė jūrų gyvatė. Paminėtas Biblijoje, Senajame Testamente. Siejamas su piktąja dvasia, Šėtonu. Izaijo knygoje jo vardas – Rahabas. Vėliau jis siejamas su žalčiu. Modernioje hebrajų kalboje Leviatanas reiškia jūrų pabaisą.
[Daugiau…]

Milžinai

Milžinai – mitologinės antropomorfinės būtybės panašios į žmones, kurios pasižymi išskirtiniu dydžiu ir nepaprasta jėga. Milžinai yra minimi įvairių tautų mitologijoje.
[Daugiau…]

Nojaus arka

Nojaus arka (hebr. תיבת נח, Tevat Noach) yra Biblijos, Pradžios knygoje aprašytas laivas, kurį Dievo įsakytas pastatė Nojus, kad išgelbėtų savo šeimą ir pasaulio gyvūnus nuo pasaulinio tvano.
[Daugiau…]