Aukštėjas Visagalis

Aukštėjas Visagalis lietuvių mitologijoje pagal Joną Laciskį – žemaičių aukščiausias dievas.

Atlaibas

Atlaibas lietuvių mitologijoje – dievybė, kurią mini Jonas Lasickis.
Apie Atlaibą beveik nieko nežinoma, nei funkcijų, nei aiškios etimologijos.

Apidomė

Apidomė (mutati domicilii deum) lietuvių mitologijoje – lietuvių, žemaičių gyvenamosios vietos keitimo dievas ar deivė.

Andajus

Andajus (Andaja) lietuvių mitologijoje – pagal kai kuriuos šaltinius svarbiausias lietuvių dievas, tapatinamas su Nunadieviu. Pagal kitą versiją – likimo ir baimės dievybė, dar vadinama angies dievu, vaizduojama tiesiog baidykle.

Algis

Algis lietuvių mitologijoje pagal J. Laciskį – aukščiausiųjų dievų pasiuntinys (angelus est summorum deorum), susijęs su dievų valios perdavimu žmonėms.

Ūsinis

Ūsinis – dievybė senovės latvių mitologijoje, siejama su pavasariu ir šviesa. Pirmasis dievą paminėjo Stribingas 1606 m. pranešime kolegijai, kad latviai turintis arklių dievą. Senasis Stenderis Ūsinį įvardija kaip bičių dievą, nors tuo labai abejojama.

Ceruoklis

Ceruoklis – senovės latvių mitologijoje – derlingumo dievas. XVI a. šaltiniuose (Visitatio Livonicarum ecclesiarum, Ertmano Tolgsdorfo, Janio Stribinio darbuose) minimas kaip laukų ir vaisių dievas, o XVIII a. Stanislovas Rostovskis mini kaip vaišingumo dievą.
[Daugiau...]Puslapis 16 iš 16« Pirmas...78910111213141516