Šėtonas

Šėtonas (hebr. שָׂטָן vert. ‘kaltintojas’, aram. צטנא, gr. Σατανάς; arab. شيطان; rus. cатана) žydų mitologijoje – piktoji dvasia, prasižengęs angelas, kuris tikrina žmonių tikėjimą. Jobo kn. Kriščionybėje dar vadinamas Liuciferiu.
[Daugiau…]

Nojaus arka

Nojaus arka (hebr. תיבת נח, Tevat Noach) yra Biblijos, Pradžios knygoje aprašytas laivas, kurį Dievo įsakytas pastatė Nojus, kad išgelbėtų savo šeimą ir pasaulio gyvūnus nuo pasaulinio tvano.
[Daugiau…]

Belzebubas

Belzebubas (arba Belzebulas; hebr. בעל זבוב) – dievybė, kuri buvo garbininima Palestinoje, Ekrono mieste, arba krikščionių mitologijoje demoniškos būtybės vaizdinys. Senesniuose tekstuose Belzebubas buvo tapinamas su Baalu, tačiau žydų tekstuose simbolizavo velnią.
[Daugiau…]

Asmodėjus

Asmodėjus (Asmodai, Asmodeus, Asmodaeus) – biblinis demonas, taip pat paminėtas ir Talmude. Manoma, kad pirmosios legendos apie jį atėjo iš zoroastrizmo ir buvo įlietos į judaizmą. Iš čia savu ruožtu pateko į krikščionybę.
[Daugiau…]

Adamantas

Adamantas (adamantiumas) (gr. αδαμας adamas – „nepalaužiamas, tvirtas“) graikų ir kitų tautų mitologijoje – nepaprastai tvirtas dieviškas plienas. Pirmą kartą jį paminėjo Hesiodas. Manoma, kad poetai (autoriai) turėjo omeny deimantą arba platiną.
[Daugiau…]

Leviatanas

Leviatanas (hebr. לִוְיָתָן – „susuktas, vingiuotas“) – mitinė didžiulė jūrų gyvatė. Paminėtas Biblijoje, Senajame Testamente. Siejamas su piktąja dvasia, Šėtonu. Izaijo knygoje jo vardas – Rahabas. Vėliau jis siejamas su žalčiu. Modernioje hebrajų kalboje Leviatanas reiškia jūrų pabaisą.
[Daugiau…]

Golemas

Golemas (senovės hebr. gōlem – „nesusiformavusi, beformė masė“, „embrionas“) – žydų legendinė būtybė. Golemas būdavo suformuojamas iš molio ar purvo ir atgaivinamas magija. Viduramžiais buvo manyta, kad golemus valdo galingi burtininkai, kurie visiškai valdė savo nemąstančių tarnų veiksmus.
[Daugiau…]

Behemotas

Behemotas (hebr. בהמות, behemot; arab. بهيموث bahīmūth, arba بهموت bahamūt) – būtybė minima Senajame Testamente, Jobo knygoje 40:15-24. Pavadinimas reiškia „žvėris“ arba „didelis gyvūnas“. Tuo, kad yra didelis gyvūnas yra panašus į hipopotamą arba krokodilą.
[Daugiau…]

Arkangelas Urielis

Urielis (hebr. אוּרִיאֵל Uri’el „Dievo šviesa arba ugnis“) žydų mitologijoje – arkangelas. Kaip arkangelas pasirodo tik apokrifuose, nors pats vardažodis Senajame Testamente paminėtas (1 Krn 15,5 ir 1 Krn 6,24).
[Daugiau…]

Serafimas

Žydų mitologijoje serafimai [hebr. seraphim (dgs.)] – keturi aukščiausios hierarchijos angelai, supantys Viešpaties sostą. Tos būtybės turi šešis sparnus, daug akių. Viena iš jų panaši į liūtą, antroji būtybė panaši į veršį, trečioji būtybė turinti tarytum žmogaus veidą, ketvirtoji būtybė panaši į skrendantį erelį. Jie skraido aplink Dievo sostą.
[Daugiau…]