Poras

Graikų mitologijoje Poras – tikslingumo, praktinių sumetimų personifikacija. Penijos vyras, Metidės sūnus. Pagal vieną iš versijų, Poras ir Penija buvo Eroto tėvai.
Romėnų mitologijoje Poras – pertekliaus dievas.

Nisas

Graikų mitologijoje Nisas:
Megaros karalius, Pandiono ir Pilijos sūnus, kuris buvo neįveikiamas, kol turėjo raudonų plaukų sruogą. Turėjo sūnų Amfinomą ir dukterį Skilą.
Vienas iš urėjų, Nisos kalno dievas, arba silenas, identifikuotas su Kitairono kalno dievu, kuris kartu su nisaidėmis globojo kūdikį Dionisą.

Aisapas

Aisapas (Aesapas) graikų mitologijoje – upės dievas, Okeano ir Tetijos sūnus, potamas. Jis buvo upės, esančios Traude (Šiaurės Misijoje, Anatolijoje) dievas. Upės ištakos – Idos klano pakalnėje netoli Skepsio miesto. Kitos svarbesnės kaimyninės upės Grenikas vakaruose, Ridakas ir Askanijas rytuose.
[Daugiau…]

Marsijas

Marsijas – frygų satyras, kuris iškvietė Apoloną į muzikinę dvikovą. Kartą, klajodamas Frygijos laukais, Marsijas rado nendrinę fleitą. Ją buvo numetusi deivė Atėnė, kai pastebėjo, jog grojimas pačios išrasta fleita bjauroja jos veidą. [Daugiau…]

Gorgonės

Gorgonės graikų mitologijoje – Forkino ir Ketos pagimdytos pabaisos: mirtingoji Medūza ir jos nemirtingosios seserys Steno ir Eurialė. Minima, kad gorgonės gyveno toli vakaruose prie Okeano, greta grajų ir hesperidžių.
[Daugiau…]

Gerionas

Gerionas (Γηρυών arba Γηρυόνη) graikų mitologijoje – Chrisaoro ir Kalirojės (Kalirhoja) sūnus. Jis buvo sparnuotas milžinas, kurio kūną sudarė trys žmonių kūnai sujungti per liemenį.
[Daugiau…]

Echidna

Echidna (ekhis, „ji gyvatė“) graikų mitologijoje – mitinė pabaisa, vadinama „Visų monstrų motina“. Hesiodas Teogonijoje Echidną aprašė kaip pabaisą, kuri su Tifonu susilaukė visų didžiausių monstrų graikų mitologijoje.
[Daugiau…]

Chrisaoras

Chrisaoras (gr. Χρυσάωρ, „auksinis kardas“) graikų mitologijoje – milžinas, Poseidono ir Medūzos sūnus. Chrisaoras turėjo sūnų Gerioną su Kaliroje, Okeano dukra.
[Daugiau…]

Chimera

Chimera (graikiškai Χιμαιρα, Khimaira; lotyniškai Chimæra) graikų mitologijoje buvo vienas iš Tifono ir Echidnos palikuonių.
[Daugiau…]

Argas

Graikų mitologijoje Argo vardu buvo keletas personažų:
[Daugiau…]