Trojos karas

Trojos karas – dešimt metų trukęs legendinis karas, vienas iš pagrindinių įvykių graikų mitologijoje, turėjęs didelę įtaką antikinei kultūrai (literatūra, dramaturgija). Homero „Iliadoje“ aprašomi pagrindiniai karo epizodai graikams (vadinamiems achajais) apgulus Trojos miestą, nors joje atpasakojamos tik paskutinė 51 diena iš dešimt metų trukusio karo. Trojos karas minimas ir „Odisėjoje“, bei vėliau Vergilijaus „Eneidoje“. „Odisėjoje“ aprašoma vieno iš graikų kariuomenės lyderių – Odisėjo – kelionė namo.
[Daugiau…]

Zetas

Graikų mitologijoje Zeto (Dzeto) vardu yra keli personažai:
Dvyniai Kalaisas ir Zetas, Borėjo su Oreitija sūnūs, boreidai.
Dvyniai Amfionas ir Zetas – Dzeuso ir Antiopės sūnūs.
[Daugiau…]

Troilijus

Graikų mitologijoje Troilijus (Troilas) – Apolono ir Hekubos sūnus. Orakulas išpranašavo, kad Troja nebus įveikta, jei Troilijus sulauks 20 metų. Tai sužinojęs Achilas surengė pasalą ir užmušė Troilijų buvusį kartu su seserimi Poliksena.

Triptolemas

Triptolemas (gr. „Τριπτόλεμος“) – graikų mitologijoje minimas Eleusino karaliaus Kelėjo ir jo žmonos Metaniros sūnus. Deivė Demetra davė Triptolemui kviečių sėklų. Jis pirmasis tris kartus suarė žagre lauką prie Eleusino ir išbėrė į žemę sėklas. Gausų derlių davę laukas, kurį palaimino Demetra. Puikiais ratais, pakinkytais sparnuotomis gyvatėmis, Triptolemas Demetros įsakymu aplėkė visas šalis ir išmokė įdirbti žmones žemę.
[Daugiau…]

Titonas

Graikų mitologijoje Titonas – Eos mylimasis. Titonas su Eos susilaukė Memnono ir Emationo. Eos pagrobė Ganimedą ir Titoną trokšdama juos padaryti savo meilužiais. Bet pačiam Dzeusui patiko Ganimedas ir jis atiteko vyriausiam dievui. Dzeusas atsimokėdamas Eos pasiūlė išpildyti vieną norą, ši panorėjo, kad Titonas būtų nemirtingas, bet pamiršo paprašyti amžinos jaunystės. Titonas tapo nemirtingas, bet laikui einant seno ir seno, galiausiai taip paseno, kad maldavo mirties jį pasiimti.

Tiro

Tiro graikų mitologijoje – Salmonėjaus dukra, Pelėjo ir Nelėjo motina. Jos tėvas Salmonėjus buvo Atamanto brolis. Tiro buvo ištekėjusi už Kretėjo su kuriuo turėjo sūnų Aesoną, bet mylėjo upės dievą Enipėją. Ji persekiojo Enipėją, kuris vis ją atstumdavo. Vieną dieną Poseidonas užsimaskavo kaip Enipėjas ir suviliojo Tiro, iš jų sąjungos gimė broliai dvyniai, Pelėjas ir Nelėjas. Tiro buvo išaiškinta ir prarado savo vaikus, brolius užaugino tarnaitė. Suaugę jie susirado Tiro ir susiruošė užmušti savo pamotę Sidero už blogą elgesį su jų motiną. Sidero pasislėpė Heros šventykloje, bet Pelėjas ją nužudė vis tiek, taip sukeldamas amžiną Heros įtūžį sau bei Jasonui ir argonautams.

Tindarėjas

Graikų mitologijoje Tindarėjas – Spartos karalius, Oebalo ir Gorgofonės sūnus. Su žmona Leda susilaukė Helenės, Polideuko (Polukso), Kastoro, Klitemnestros, Timandros, Foebės ir Filonojės. Turėjo du brolius Hipokoną ir Ikarijų.
[Daugiau…]

Tiestas

Tiestas graikų mitologijoje yra Pelopso, Olimpijos karaliaus ir Hipodamijos sūnus, Pelopijos ir Egisto tėvas. Tiestas ir jo brolis dvynys Atrėjas buvo ištremti iš Olimpijos, nes trokšdami sosto užmušė netikrą brolį Chrisipą. Jie prisiglaudė Mikėnuose, kur užėmė sostą, nesant karaliui Euristėjui, kuris kovojo su herakleidais. Mikėnų karalius jiems laikinai užleido sostą, bet žuvo mūšyje.
[Daugiau…]

Teukras

Graikų mitologijoje Teukro vardu buvo pora personažų.
Teukras – Hesionės ir Telemono sūnus. Trojos kare kovojo kartu su Ajaksu, savo netikru broliu. Jis buvo puikus lankininkas, šaudęs strėles iš už savo netikro brolio milžiniško skydo.
Karalius Teukras – upės dievo Skamandro ir nimfos Idajos sūnus. Teukrijos valdovas ištekino dukterį Batiją už Dardano, kurio garbei vėliau buvo pavadintas kraštas, Teukrija tapo Dardanija. Trojos gyventojai patys save dažnai vadino teukriečiais.

Tesėjas

Graikų mitologijoje Tesėjas (gr. Θησεύς / Thêseús) buvo Atikos didvyris, Atėnų karalius ir valstybės įkūrėjas, Egėjo arba Poseidono ir Aitros sūnus, Pitijo anūkas.

Trozenoje užaugęs Tesėjas nurideno akmenį ir pasiėmė savo tėvo paliktus ginklus. Tuomet jo motina jam papasakojo apie tėvą Egėją ir kad jis turi nunešti ginklus jam. Tesėjas galėjo rinktis kaip keliauti į Atėnus: sausuma, pavojingu keliu, kuriame gausu nusikaltėlių, ar jūra, saugesniu keliu. Kadangi buvo jaunas, drąsus ir ambicingas, Tesėjas nusprendė keliauti į Atėnus sausuma. Pakeliui atliko daug žygdarbių, užmušė keletą plėšikų ir piktadarių.
[Daugiau…]