Abeona

Abeona romėnų mitologijoje – deivė, globojusi vaikus, kai jie pirmą kartą palikdavo namus, saugodavo jų pirmuosius žingsnius. Ji siejama su deive Adeoma, kuri lydėdavusi vaikus atgal į tėvų namus. Žodžio pradžia „ab-“ reiškia „iš“, o „ad-“ – „į“.
[Daugiau…]

Aborigenai

Aborigenai (lot. ab origine ‘nuo, iš pradžios’), čiabuviai – senieji vietiniai tam tikros vietovės (žemyno, salos) žmonės, tebegyvenantys joje arba gyvenę joje iki dabartinių gyventojų įsikūrimo. Išlikusios aborigenų bendruomenės paprastai yra išsaugojusios ir laikosi savų, dažnai labai skirtingų nuo visos šalies tradicijų, pasižymi kitais skirtumais ir išskiriami arba išsiskiria kaip atskira visuomenės, tautinė grupė.
[Daugiau…]

Abudantija

Abudantija romėnų mitologijoje – sėkmės, pertekliaus ir gerovės deivė. Jos simbolis – Kornukopija („Gausybės ragas“). Iš Kornukopijos Abudantija imdavo maistą ir pinigus. Romėnams užkariavus prancūzus, tautosakoje išliko kaip Ponia Hobundė.

Acera

Pagal Senovės Romos aukojimo tradicijas acera (lot. acerra) – pernešamas aukuras dedamas prie mirusiųjų. Ant aukuro buvo dedami smilkalai. Arba smilkalų dėžutė naudojama aukijimuose (gali būti aukuro dalis).

Adamantas

Adamantas (adamantiumas) (gr. αδαμας adamas – „nepalaužiamas, tvirtas“) graikų ir kitų tautų mitologijoje – nepaprastai tvirtas dieviškas plienas. Pirmą kartą jį paminėjo Hesiodas. Manoma, kad poetai (autoriai) turėjo omeny deimantą arba platiną.
[Daugiau…]

Afrikas

Afrikas romėnų mitologijoje – pietvakarių vėjo personifikacija. Pagal jį pavadintas Afrikos žemynas, kadangi jis yra į pietus nuo Italijos.

Aka Larencija

Aka Larencija romėnų mitologijoje – javų deivė ir piemens Faustulo žmona, Romulo ir Remo žindyvė, dvylikos sūnų motina. Pagal vieną mitą ji buvo hetera, kurią Herkulis laimėjo lošdamas kauliukais. Praleidęs naktį su Aka Larencija Herkulis ją atidavė pirmam sutiktam žmogui gatvėje, tuo metu gatve ėjusiam etruskiečiui turtuoliui Tarutijui. Kai Tarutijus mirė, Aka Larencija paveldėtą turtą paskyrė romėnų tautai todėl romėnai ją garbino kaip geradarę. Jos garbei gruodžio 23 dieną yra švenčiamos Larencijos.
[Daugiau…]

Albunėja

Albunėja romėnų mitologijoje – pranašė sibilė (najadė), gyvenusi tamsioje oloje, prie Tiburo girioje. Netoliese buvo sieros šaltiniai netoli Tivolio.

Amata

Amata romėnų mitologijoje – karaliaus Latino žmona, Lavinijos motina. Savo dukrą ketino išleisti už pusbrolio Turno. Tačiau orakulas išpranašavo, kad Lavinija turi ištekėti už Enėjo, tačiau Amata palaikė Turną ir ragino pradėti karą. Kai Turnas žuvo, Amata nusižudė.

Apolonas

Apolonas (gr. Ἀπόλλων) graikų mitologijoje – Dzeuso ir Leto sūnus, romėnų mitologijoje – Jupiterio ir Latonės sūnus. Apolonas – saulės šviesos dievas, muzikos, poezijos globėjas, mūzų choro vadovas ir pats įžymus muzikantas. Žinomas kaip dievas pranašautojas ir gydytojas. Etruskų mitologijoje žinomas kaip Aplas (Aplu).
[Daugiau…]