Mitai ir mitologija

Mitai (gr. μύθος ‘pasakojimai, padavimai’) − kolektyviniai liaudies fantazijos kūriniai, kuriuose per konkrečius personažus ir sugyvintas būtybes atspindima tikrovė.

Mitų esmė suprantama kaip religinė, o jų tyrimas yra glaudžiai susijęs su religijos istorija. Mituose esanti informacija svarbi religinių pažiūrų rekonstravimui. Mituose pasakojama apie dievus, pusdievius, jų kilmę, žygdarbius, ir tarpusavio santykius, gerąsias ir blogąsias dvasias. Mitai dėsto pirmapradę istoriją, aiškina pasaulio ir žmogaus atsiradimą, gimimą ir mirties paslaptis, moralines vertybes.

Folkloro tyrinėtojai mitus priskiria prie tradicinių pasakojimų, kurie skirstomi į tris grupes:

  • mitai – šventieji pasakojimai apie tolimą praeitį, pasaulio sukūrimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas dievams.
  • legendos – pasakojimai apie ne tokią tolimą praeitį. Paprastai įtraukiami istoriniai įvykiai arba jais remiamasi. Pagrindinis dėmesys skiriamas žmonėms (didvyriams).
  • pasakos – pasakojimai, kuriuos pats pasakotojas pripažįsta esant prasimanytais. Juose nėra istorinio pagrindo, dažni veikėjai yra gyvūnai.

Mitologija – mokslas, tiriantis mitų kilmę, esmę, reikšmę kultūrai. Tai yra sisteminis mitų rinkimas, tyrimas ir interpretacija. Mitologija taip pat vadinama tam tikros tautos, kultūros, religinės, socialinės ar etninės grupės mitų visuma.

Mitai, dievai ir mitinės būtybės pagal kategorijas:

Actekų dievai, Actekų mitai, Arabų dievai, Arabų mitai, Armėnų dievai, Armėnų mitai, Asirų mitai
Babiloniečių mitai, Baltų dievai, Baltų mitai, Budizmo dievai, Budizmo mitai
Egiptiečių dievai, Egiptiečių mitai
Germanų dievai, Germanų mitai, Graikų dievai, Graikų mitai, Graikų posakiai, Gvaranių mitai
Hinduizmo būtybės
Indų dievai, Indų mitai, Inkų dievai, Inkų mitai
Keltų dievai, Keltų mitai, Kinų dievai, Kinų mitai
Lietuvių dievai, Lietuvių mitai
Majų dievai, Majų mitai, Mitinės būtybės
Prūsų dievai, Prūsų mitai
Romėnų dievai, Romėnų mitai
Skandinavų dievai, Skandinavų mitai, Slavų dievai, Slavų mitai, Suomių dievai, Suomių mitai
Šumerų dievai, Šumerų mitai
Žydų būtybės, Žydų dievai, Žydų mitai