Testijus

Graikų mitologijoje Testijus – Arėjo ir Demonikės arba Agenoro ir Epikastės sūnus. Jis su Leukipe buvo Ifiklo tėvas (arba jei Arėjas tėvas tai su Euritemide). Su Euritemide jis buvo Altajos, Euripilo, Evipo, Hipermnestros, Ledos ir Pleksipo tėvas. Jis buvo artimas su Tindarėju ir Ikaru.

Teofanė

Teofanė (gr. Θεοφανη) – graikų mitologijoje Poseidono mylimoji, kurią jis paslėpė avies pavidalu Krimisos saloje (viena iš etimologinių reikšmių – „Avių šaltinis“), nuo kurios Poseidonas, pasivertęs avinu, susilaukė aukso vilnos ėriuko (Chrisomalas). Šį ėriuką nuo vilkų išgelbėjo Atamantas (Atamas), vėliau ant jo Hela ir Friksas skrido į Kolchidę, o Argonautai vyko ieškoti šio ėriuko auksinės vilnos.

Tenas

Tenas graikų mitologijoje – Kikno (arba Apolono) ir Proklijos (Laomedono anūkės) sūnus, Hemitėjos brolis. Kikno antroji žmona apšmeižė Teną, kad šis mėgino ją išprievartauti. Kiknas jį kartu su seserimi įkišo į skrynią (statinę) ir paleido į jūrą. Tačiau skrynią atnešė į salą ir abu išgyveno. Salą pavadino Tenedu bei tapo jos valdovu. Vėliau Kiknas sužinojo, kad jo sūnų neteisingai apšmeižė ir atvyko į Tenedo salą. Jį kartu Teniu Trojos kare nukovė Achilas.

Temista

Temista (Temisto) graikų mitologijoje – minimos dvi mirtingosios tuo pačiu vardu.

Trečioji ir paskutinė Atamo žmona. Ji su vyru susilaukė keturių vaikų. Vieno iš vaikų vardas Šochonėjas (angl. Schoeneus). Kai Atamas grįžo pas savo atrąją žmoną Ino, Temista savo vaikus aprengė baltai, o Ino vaikus juodai. Iš vėliau keršydama Atamui nužudė visus juodai apsirengusius vaikus. Tačiau Temista nesuprato, kad Ino sukeitė vaikų drabužius, todėl Temista nužudė savo visus vaikus (išskyrus Šochonėjų).

Kita Temista buvo upės dievo Inacho duktė ir Dzeuso mylimoji, us kuriuo susilaukė upės Istero (dabartinio Dunojaus).

Telegonas

Graikų mitologijoje Telegonas – didvyrio Odisėjo ir burtininkės Kirkės sūnus. Suaugus motina Kirkė pasiuntė sūnų surasti tėvą. Telegonas atkeliavo į Itakę, kur neatpažindamas tėvo su juo susikauna ir mirtinai sužeidžia. Vėliau atpažinęs tėvą, palaidojo jo kūną Kirkės saloje. Pagal kitas versijas Odisėjas ramiai numirė Aitolijoje arba Epire.

Taras

Taras (gr. Τάρας) graikų mitologijoje – jūrų dievo Poseidono ir nimfos Satyrijos sūnus. Jis atkeliavo iš Peloponeso į pietinę Italiją, kur įkūrė Tarentumą (dabartinį Taranto). Pagal kitus, šį miestą įkūrė Heraklis.

Tantalas

Tantalas (gr. Τάνταλος) graikų mitologijoje – Dzeuso ir nimfos Plutos sūnus. Jis buvo pirmykščio pasaulio karalius. Tantalas asocijuojamas su Frygija arba Sipilo kalnu Lidijoje, abu Mažojoje Azijoje. Jis tapo vienu iš Tartaro, giliausios požemio karalystės vietos, skirtos nusidėjaliams gyventoju.
[Daugiau...]

Tamiris

Graikų mitologijoje Tamiris (Tamiras) – Trakijos poetas, kuris mylėjo nepaprasto grožio jaunuolį Hiacintą. Tačiau Hiacintą buvo nusižiūrėjęs ir dievas Apolonas, kuris pavydėdamas mūzoms pasakė, kad Timiris gyrėsi geriau nei jos dainuojantis. Kitoje mito versijoje jis jas iškvietė varžytis. Tai išgirdusios mūzos apakino Tamirį ir pavogė jo balsą bei talentą.

Tafijus

Graikų mitologijoje Tafijus – Poseidono, jūros dievo, ir Hipotojės, Nestoro duktės, sūnus. Jis laikomas Tafos miesto įkūrėju, valdovu. Tafijaus garbei pavadinta jo valdyta sala. Tafijus turėjo sūnų Pterelają.

Sizifas

Sizifas – graikų mitologijoje Korinto įsteigėjas, Enaretės ir Eolo sūnus, Meropės vyras. Pagal legendą Sizifas, dievo Austrio sūnus, įkūrė Korinto miestą, kuris senovėje buvo vadinamas Efire. Atvykus mirties dievui Tanatui, Sizifas klastingai jį apgavo ir sukaustė grandinėmis. Nuo tada žmonės nustojo mirti. Dzeusas atsiuntė karo dievą Arėją, kuris Tanatą išlaisvino.
[Daugiau...]Puslapis 2 iš 4412345678910...Paskutinis »