Mestra

Mestra – graikų mitologijoje minima Tesalijos karaliaus Erisichtono duktė.
[Daugiau...]

Menelajas

Graikų mitologijoje Menelajas (gr. Μενελαος) – Spartos karalius, Atrėjaus ir Aeropės sūnus, gražiosios Helenės vyras, Agamemnono brolis.

Menelajo tėvą Atrėją nužudė sūnėnas Egistas, kuris užgrobė Mikėnų valdžią bei valdė kartu su tėvu Tiestu. Menelajas su broliu pabėgo pas Sparto karalių Tindarėją, kurio dukras Helenę ir Klitemnestrą vėliau vedė. Helenė ir Menelajas turėjo vieną dukrą Hermionę.
[Daugiau...]

Memnonas

Graikų mitologijoje Memnonas – Etiopijos karalius, deivės Eos ir Titono sūnus. Trojos kare vadovavo Trojos gynybai ir buvo užmuštas Achilo. Dzeusas padarė Memnoną nemirtingu po mirties, kadangi negalėjo atsilaikyti prieš Eos ašaras.

Melikertas

Melikertas (vėliau Palaemonas) – graikų mitologijoje Orchomeno karaliaus Atamanto ir Ino sūnus, Learcho brolis. Ėmus Ino ir Atamantui auginti Ino sesers Semelės sūnų dievą Dionisą, deivė Hera užsirūstino ant Ino ir Atamanto, kad jie ėmėsi auginti jos nekenčiamos Semelės sūnų ir pasiuntė Atamantui pamišimą. Pamišęs Atamantas nužudė savo sūnų Learchą. Vos spėjo nuo jo pabėgti Ino ir Melikertas. Vyras nusivijo juos ir buvo besučiumpąs. Netekusi vilties Ino su sūnum Melikertu nuo pakrantės uolų puolė į jūrą. Jūroje juos priglaudė nereidės ir nuo to laiko jie gyvena jūros gelmėse. Ino tapo deive Leukotėja, o Melikertas – Palaemonu.

Meleagras

Graikų mitologijoje Meleagras (t.p. Meleageras, Melagras; gr. Μελέαγρος) – Kalidono karaliaus Oinėjo (arba Arėjo) ir Altajos (kuretų karaliaus Testijo dukters) sūnus, Dejaneiros brolis.
[Daugiau...]

Megara

Megara graikų mitologijoje – vyriausia Tėbų valdovo Kreonto duktė, Heraklio žmona. Herakliui pagimdė Terimachą, Kreontidą ir Deikontą arba Terimachą ir Ofitą. Pagal trečią versiją jam Megara pagimdė 8 sūnūs .
[Daugiau...]

Medėja

Graikų mitologijoje Medėja – burtininkė, Kolchidės karaliaus Ajeto ir okeanidės Idijos duktė. Ji buvo Jasono žmona, Kirkės pusseserė, Helijo anūkė.
[Daugiau...]

Makrė

Makrė graikų mitologijoje (gr. Μάκρις) yra Autonojos ir Aristėjo duktė. Ką tik gimusiam Dionisui Makrė davė medaus Eubojoj ir saugojo jį. Hera nubaudė Makrę išvarydama iš Eubojos, kad ši padėjo Dionisui.

Maera

Maera graikų mitologijoje – trys personažai:
Dzeuso mylimoji, Lokro motina, Artemidės draugė. Artemidė užmušė Maera, kadangi ši prarado nekaltybę su Dzeusu.
Atlanto duktė.
Ikaro šuo, vėliau paverstas į šuns žvaigžde.

Machaonas

Machaonas (gr. Μαχάων) graikų mitologijoje – Asklepijo ir Epionės sūnus, Podaleirijo (Polidarijo) brolis. Jis vadovavo vienai iš armijų, kurią sudarė 30 laivų iš vakarinės Tesalijos ir Aitolijos. Jis kartu su broliu buvo svarbūs gydytojai. Machaonas išgydė achajų karius Menelają, Filoktetą ir Telefą, o patį sužeidė Paris. Machaoną išgelbėjo Nestoras. Pagal Vergilijų, Machaonas taip pat buvo mediniame Trojo arklyje. O žuvo mūšyje nuo Pentesilėjos arba Euripilo dešimtais karo metais. Palaidotas Gerenijoje Mesenijoje, kur jį garbino žmonės.Puslapis 8 iš 44« Pirmas...45678910111213...Paskutinis »