Meleagras

Graikų mitologijoje Meleagras (t.p. Meleageras, Melagras; gr. Μελέαγρος) – Kalidono karaliaus Oinėjo (arba Arėjo) ir Altajos (kuretų karaliaus Testijo dukters) sūnus, Dejaneiros brolis.
[Daugiau...]

Meletė

Meletė (gr. Μελέτη ‘praktika, pratimas’) – Graikų mitologijoje viena iš trijų Pauzanijaus mūzų, dar vadinamų Bojotijos mūzų. Jos buvo pradinės mūzos, o tik vėliau atsirado devynios kanoninės mūzos.
[Daugiau...]

Meliboja

Graikų mitologijoje Melibojos vardu – vadinami du personažai.
[Daugiau...]

Melija

Graikų mitologijoje Melija – nimfa, najadė arba/ir viena iš pirmųjų melijų. Melijos buvo Okeano dukterys.
[Daugiau...]

Melikertas

Melikertas (vėliau Palaemonas) – graikų mitologijoje Orchomeno karaliaus Atamanto ir Ino sūnus, Learcho brolis. Ėmus Ino ir Atamantui auginti Ino sesers Semelės sūnų dievą Dionisą, deivė Hera užsirūstino ant Ino ir Atamanto, kad jie ėmėsi auginti jos nekenčiamos Semelės sūnų ir pasiuntė Atamantui pamišimą. Pamišęs Atamantas nužudė savo sūnų Learchą. Vos spėjo nuo jo pabėgti Ino ir Melikertas. Vyras nusivijo juos ir buvo besučiumpąs. Netekusi vilties Ino su sūnum Melikertu nuo pakrantės uolų puolė į jūrą. Jūroje juos priglaudė nereidės ir nuo to laiko jie gyvena jūros gelmėse. Ino tapo deive Leukotėja, o Melikertas – Palaemonu.

Melpomenė

Melpomenė (gr. Μελπομένη, ir gr. μέλπειν ‘dainuoti’) – graikų mitologijoje tragedijos mūza, nežiūrint į jos linksmą dainavimą. Ji – Dzeuso ir Mnemosinės dukra.
[Daugiau...]

Memnonas

Graikų mitologijoje Memnonas – Etiopijos karalius, deivės Eos ir Titono sūnus. Trojos kare vadovavo Trojos gynybai ir buvo užmuštas Achilo. Dzeusas padarė Memnoną nemirtingu po mirties, kadangi negalėjo atsilaikyti prieš Eos ašaras.

Menelajas

Graikų mitologijoje Menelajas (gr. Μενελαος) – Spartos karalius, Atrėjaus ir Aeropės sūnus, gražiosios Helenės vyras, Agamemnono brolis.

Menelajo tėvą Atrėją nužudė sūnėnas Egistas, kuris užgrobė Mikėnų valdžią bei valdė kartu su tėvu Tiestu. Menelajas su broliu pabėgo pas Sparto karalių Tindarėją, kurio dukras Helenę ir Klitemnestrą vėliau vedė. Helenė ir Menelajas turėjo vieną dukrą Hermionę.
[Daugiau...]

Meropė

Meropės graikų mitologijoje – 6 personažų vardas.
[Daugiau...]

Mestra

Mestra – graikų mitologijoje minima Tesalijos karaliaus Erisichtono duktė.
[Daugiau...]