Kaupolius

Kaupolius (Kupolius, Kupolėlis) – deivės Kaupolės vyras. Kaupolius vaizduojamas jojantis ant žirgo, besidairantis į jaunas mergeles ir marteles ir galintis jas pagrobti. Jo reikšmė buvo mažesnė už Kaupolės. Rasa buvo Kaupolės ir Kaupolio duktė.

Kauriraris

Kauriraris – lietuvių karo ir karo žirgų dievybė. Vardo etimologija neaiški. Motiejus Strijkovskis dievą mini kaip Chaurirari ir mokslininkai niekaip nesutaria, kokia buvo pirminė lietuviška vardo forma.
[Daugiau…]

Kelio dievas

Kelio dievas (Kelių dievas, Keliukis) lietuvių mitologijoje – kelio dievas, kurį mini M. Strijkovskis ir T. Narbutas. [Daugiau…]

Kerpyčius

Kerpyčius – senovės lietuvių mitologijoje miško dievas. Pagal J. Lasickį Jis kartu su Medeina ir Ragaine (Ragana) ir samanų dievu Šilinyčiu globojo mišką.
[Daugiau…]

Kirnis

Kirnis – senovės lietuvių mitologijoje – vyšnių, vyšnių medžių dievas. Dievą mini J. Lasickis, kuris nurodo labai konkrečiai kaip dievą, kuris globojas prie vienos tvirtovės augančias vyšnias. Pagal kitą versiją dievo vardas ir funkcijos buvo susijusios su klampyne.

Kolera

Kolera senovės lietuvių mitologijoje – epideminės ligos deivė, Maro palydovė. Apibūdinama kaip „juodai apsirėdžiusi ponia“, kuri važinėjasi karieta kartu su Maru. Karietoje įkintyti keturi juodi žirgai.
[Daugiau…]

Kovas

Kovas – senovės baltų karo ir jėgos dievas, kurį mini T. Narbutas. Narbutas prilygina graikų Marsui, bei teigia, kad jo ženklai buvo žirgas ir juodas gaidys.
[Daugiau…]

Kriukis

Kriukis (Krukis, Kiaulių Kriukis, Kremata) – senovės lietuvių mitologijoje buvo užaugusių paršų ir kiaulių dievas. Tačiau jam nepriklausė maži paršeliai. Dievą mini M. Pretorijus ir J. Lasickis. Vardas kildinamas nuo globojamo gyvūno skleidžiamo „kriukio“ garso kaip ir Baubio atveju.

Krūminė

Krūminė – javų ir žemdirbystės deivė, Nijolės motina. Deivę 1582 m. mini M. Strijovskis, kuris teigia, kad deivė duodavusi visus javus. Deivei Krūminei lietuviai aukodavo sukapotų vištų mėsą, kad javai būtų tankūs ir varpingi.
[Daugiau…]

Kukovaitis

Kukovaitis lietuvių mitologijoje – legendinis kunigaikštis, kuris palaidotas netoli Deltuvos. Kukovaitį mimi Lietuvos metraštis, M. Strijkovskis, T. Narbutas ir kt.